Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Inhoudstafel

 • De BOSA berekent en betaalt:

  van zowel statutaire als contractuele personeelsleden van verschillende overheidsdiensten.

  De FOD BOSA betaalt ook de federale ministers en staatssecretarissen en de leden van hun strategische beleidscellen.

  De basisgegevens die de DG PersoPoint gebruikt voor de berekening van deze betalingen, ontvangen wij van de personeelsdiensten van de verschillende overheidsdiensten.

  De FOD BOSA zorgt er ook voor dat alle fiscale en sociale verplichtingen nagekomen worden:

  • inhouding en doorstorting van de bedrijfsvoorheffing
  • inhouding, aangifte en doorstorting van de verschillende sociale zekerheidsbijdragen.

  De personen die door de PersoPoint betaald worden, ontvangen regelmatig informatie over deze betalingen:

  • voor elke betaling wordt er een gedetailleerde weddefiche opgemaakt
  • jaarlijks worden er fiscale fiches opgemaakt die de bezoldigde in staat stelt zijn belastingaangifte te doen.