Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
Contractuelen

Inhoudstafel

Wat is de werkbonus?

De werkbonus is een vermindering van de persoonlijke bijdrage RSZ. Het is een bedrag dat afgetrokken wordt van de gewone bijdrage RSZ (13,07%).

De werkbonus is een variabel bedrag dat kleiner wordt naarmate het referentieloon groter wordt. M.a.w. hoe hoger het referentieloon, hoe lager de vermindering.

 

Wie heeft recht op de werkbonus?

Alleen contractuele personeelsleden hebben recht op een werkbonus op voorwaarde dat hun referentieloon bepaalde grensbedragen niet overschrijdt.

 

Doel van de werkbonus

De overgang van werkloosheid naar werk aantrekkelijker maken. Wie aan de slag gaat moet aanzienlijk meer verdienen dan de werkloosheidsuitkering die hij ontving.

De werkbonus zorgt ervoor dat het personeelslid een hogere nettomaandwedde overhoudt, zonder de brutomaandwedde te verhogen

 

Een gedetailleerde uitleg vind je in de brochure: Werkbonus