Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Toelagen en vergoedingen

Kom alles te weten over de toelagen en vergoedingen die je kan ontvangen als je bij de federale overheid werkt. In deze rubriek vind je ook de voorwaarden en modaliteiten waaronder ze worden toegekend.

Nieuws

 • In het Staatsblad: fietslease  

  03 april 2024
  Het koninklijk besluit van 13 maart 2024 tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 juli 2017, werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 28 maart 2024. Dit besluit...
  • Werken bij de overheid

Regelgeving

 • Omzendbrief nr. 737 van 25 maart 2024

  Omzendbrief nr. 737 van 25 maart 2024 - Aanpassing van het bedrag van de kilometervergoeding. - Periode van 1 april 2024 t.e.m. 30 juni 2024 Belgisch Staatsblad van 27 maart 2024
 • Omzendbrief nr. 733 van 15 december 2023

  Omzendbrief nr. 733 van 15 december 2023 - Aanpassing van het bedrag van de kilometervergoeding. - Periode van 1 januari 2024 t.e.m. 31 maart 2024 Belgisch Staatsblad van 20...
 • Omzendbrief nr.725  van 19 september 2023

  Omzendbrief nr.725 van 19 september 2023 - Aanpassing van het bedrag van de kilometervergoeding - Periode van 1 oktober 2023 t.e.m 31 december 2023 Belgisch Staatsblad van 16...
 • Omzendbrief nr. 721 van 9 juni 2023

  Aanpassing van het bedrag van de kilometervergoeding - Periode van 1 juli 2023 t.e.m 30 september 2023 Belgisch Staatsblad van 28 juli 2023
 • Koninklijk besluit van 29 mei 2023

  Koninklijk besluit van 29 mei 2023 houdende de erkenning van ervaring in een hogere weddeschaal en de indexering van de tussenkomst in de kantoorkosten Belgisch Staatsblad van 18...
 • Omzendbrief nr. 717 van 16 maart 2023

  Aanpassing van het bedrag van de kilometervergoeding - Periode van 01 april 2023 t.e.m 30 juni 2023. Belgisch Staatsblad van 12 april 2023 Rubriek: Kilometervergoeding
 • Ministerieel besluit van 10 januari 2023

  Ministerieel besluit van 10 januari 2023 houdende vaststelling van verblijfskostenvergoedingen toegekend aan personeelsleden en afgevaardigden van de Federale Overheidsdienst...
 • Koninklijk besluit van 10 april 2022

  Koninklijk besluit van 10 april 2022 tot wijziging van diverse bepalingen inzake telewerk en satellietwerk in het federaal administratief openbaar ambt
 • Koninklijk besluit van 13 juli 2017

  Koninklijk besluit van 13 juli 2017 tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt Gecoördineerde versie
 • Koninklijk besluit van 16 mei 2003

  Koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot toekenning van taalpremies aan de personeelsleden van het Federaal Administratief Openbaar Ambt Gecoördineerde versie
 • Koninklijk besluit van 8 maart 2001

  Koninklijk besluit van 8 maart 2001 tot vaststelling van de voorwaarden voor het uitreiken van de bewijzen omtrent de taalkennis voorgeschreven bij artikel 53 van de wetten op het...
 • Koninklijk besluit van 20 april 1999

  Koninklijk besluit van 20 april 1999 houdende toekenning van een vergoeding voor het gebruik van de fiets aan de personeelsleden van sommige overheidsdiensten Gecoördineerde versie...
 • Wet van 14 juli 1994

  Wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994 Gecoördineerde versie (Justel) Bijlagen en...
 • Koninklijk besluit van 23 oktober 1979

  Koninklijk besluit van 23 oktober 1979 houdende toekenning van een eindejaarstoelage aan sommige titularissen van een ten laste van de Schatkist bezoldigd ambt Gecoördoneerde...
 • Koninklijk besluit van 26 maart 1965

  Koninklijk besluit van 26 maart 1965 betreffende de kinderbijslag voor bepaalde categorieën van het door de Staat bezoldigd personeel alsmede voor de personeelsleden van het...