Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Toelagen en vergoedingen

Kom alles te weten over de toelagen en vergoedingen die je kan ontvangen als je bij de federale overheid werkt. In deze rubriek vind je ook de voorwaarden en modaliteiten waaronder ze worden toegekend.

Regelgeving