Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
 • Contractuelen
 • Stagiairs
 • Statutairen

Inhoudstafel

 • Voorwaarden

  Je krijgt deze toelage:

  • als je wegens dienstredenen je jaarlijks vakantieverlof niet volledig hebt kunnen opnemen voor de definitieve stopzetting van je functie, of
  • als je zonder vooropzeg de hoedanigheid van personeelslid  verliest en door dit vertrek met onmiddellijke ingang je jaarlijks vakantieverlof niet volledig hebt kunnen opnemen.

  Bij overlijden van het personeelslid wordt de compenserende toelage uitbetaald aan de erfgenamen.

   

  Bedrag

  Het bedrag is gelijk aan de laatste activiteitsbezoldiging  van het personeelslid dat overeenkomt met het aantal niet-opgenomen dagen jaarlijks vakantieverlof.