Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
  • Contractuelen
  • Stagiairs
  • Statutairen
  • Mandaathouders

Voorwaarden

Deze kosten mogen niet gedekt worden door een van deze vergoedingen:

Een specifieke vergoeding moet worden aangenomen door de bevoegde minister(s) met een in de ministerraad overlegd ministerieel besluit en treedt pas in werking na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Regelgeving

Koninklijk besluit van 13 juli 2017

Koninklijk besluit van 13 juli 2017 tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt Gecoördineerde versie