Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
  • Contractuelen
  • Stagiairs
  • Statutairen
  • Mandaathouders

Inhoudstafel

Kraamgeld

 

Het kraamgeld wordt toegekend bij de geboorte van elk kind waarvoor kinderbijslag wordt uitbetaald. In principe vraagt de vader het kraamgeld aan. Je kan het kraamgeld aanvragen vanaf de zesde maand van de zwangerschap. Het kan vanaf de achtste maand van de zwangerschap uitbetaald worden.

Het kraamgeld wordt ook toegekend wanneer het kind doodgeboren is of bij een miskraam na een zwangerschap van ten minste 180 dagen.

Adoptiepremie

 

Als je een kind adopteert heb je recht op een adoptiepremie.

Kinderbijslag

 

Het recht op kinderbijslag begint op de eerste dag van de maand na de gebeurtenis die het doet ontstaan (geboorte, adoptie …)

De kinderbijslag bestaat uit

  • een basiskinderbijslag
  • een leeftijdstoeslag
  • eventuele andere toeslagen en premies (schoolpremie, sociale toeslag, toeslag eenoudergezin, …)

De kinderbijslag wordt geïndexeerd in de maand die volgt op de overschrijding van de spilindex.

Meer info over de voorwaarden en bedragen

Als gevolg van de zesde staatshervorming zijn deze premies en toelagen geregionaliseerd.

Regelgeving

Koninklijk besluit van 26 maart 1965

Koninklijk besluit van 26 maart 1965 betreffende de kinderbijslag voor bepaalde categorieën van het door de Staat bezoldigd personeel alsmede voor de personeelsleden van het...