Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Premie voor competentieontwikkeling

Als je slaagde voor een gecertificeerde opleiding, heb je recht op een premie voor competentieontwikkeling.

Sinds 1 januari 2013 is het niet langer mogelijk om deel te nemen aan gecertificeerde opleidingen. De competentiepremie is dus een uitstervende maatregel en niet meer van toepassing op nieuwe personeelsleden.

Van toepassing voor
 • Contractuelen
 • Stagiairs
 • Statutairen
 • Mandaathouders

Inhoudstafel

 • Uitbetaling    

   

  De premie wordt uitbetaald tot aan het einde van de geldigheidsdatum. De wijzigingen in de reglementering op 1 januari 2014 veranderen niets aan de uitbetaling van de premie. 

  Je ontvangt deze premie in één keer in de loop van de maand september op basis van je prestaties gedurende de periode van 1 september van het vorige jaar tot 31 augustus van het lopende jaar.

  De premie telt mee voor de berekening van je vakantiegeld en je eindejaarstoelage.

  Bedragen

   

  De vermelde bedragen zijn de niet-geïndexeerde jaarbedragen. Je ontvangt de premie gedurende 8 of 6 jaar, afhankelijk van je situatie.

  Voor de geïndexeerde bedragen, zie bedragen indexeren.

  D

  • Administratief medewerker: € 1.000 (8 jaar)
  • Technisch medewerker: € 1.000 (8 jaar)
  • Medewerker keuken/schoonmaak: € 800 (8 jaar)

  Niveau C

  • Administratief assistent:  € 1.700 (8 jaar)
  • Technisch assistent: € 1.700 (8 jaar)

  Niveau B

  • Administratief deskundige: € 2.000 (8 jaar)
  • Technisch deskundige: € 2.000 (8 jaar)
  • Financieel deskundige: € 2.000 (8 jaar)
  • ICT-deskundige: € 2.500 (6 jaar)

  Niveau A

  • Attaché (A1): € 2.000 (6 jaar)
  • Attaché of adviseur (A2 of A3): € 3.000 (6 jaar)

  Cumul met bonificaties

   

  De premie voor competentieontwikkeling kan niet gecumuleerd worden met de bonificatie. Het bedrag van de bonificatie wordt verminderd met het bedrag van de premie.

  Op het einde van de geldigheidsdatum word je bevorderd als dat het geval was, in de schaal waarin je volgens je gecertificeerde opleiding recht op had, en krijg je je bonificatie.

  Berekening van premie voor competentieontwikkeling

   

  • De prime voo competentieontwikkeling wordt afzonderlijk berekend en betaald.
  • De premie voor competentieontwikkeling wordt betaald pro rata de prestaties tijdens de referentieperiode.    De referentieperiode voor de premie voor competentieontwikkeling 2019 loopt van 1 september 2018 t.e.m. 31 augustus 2019. De premie voor competentieontwikkeling wordt pro rata de prestaties berekend: elke maand met volledige prestaties wordt gelijkgesteld met 30/30sten. De teller wordt pro rata verminderd bij onvolledige prestaties. Voor de ganse referentieperiode heeft men dus uiteindelijk een te betalen breuk gelijk aan x/360sten.  

  Lijst van verloven en afwezigheden en hun invloed op de berekening van de premie voor competentieontwikkeling.

  • De premie voor competentieontwikkeling is indexeerbaar.
  • De premie voor competentieontwikkeling is onderworpen aan de sociale zekerheidsbijdragen :

   1. Persoonlijke bijdragen :
   • statutairen: inhoudingen F.O.P. (7,5%) en Z.V. (3,55%)
   • contractuelen: inhouding R.S.Z. (13,07%)

       2. Patronale bijdrage: de gebruikelijke percentages

  • De premie voor competentieontwikkeling is belastbaar: de bedrijfsvoorheffing op de premie voor competentieontwikkeling wordt forfaitair   berekend, d.w.z. dat er een bepaald percentage bedrijfsvoorheffing wordt ingehouden (dus geen berekening van de bedrijfsvoorheffing volgens het barema bedrijfsvoorheffing op wedde).

    
  • De premie voor competentieontwikkeling wordt in aanmerking genomen voor de berekening van het vakantiegeld.
  • Dit bijkomend bedrag vakantiegeld wordt samen met het gewone vakantiegeld betaald en wordt als volgt berekend:
  effectief betaalde brutobedrag premie voor competentieontwikkeling x 92% x12
  • De premie voor competentieontwikkeling wordt in aanmerking genomen voor de berekening van de eindejaarstoelage. Dit bijkomend bedrag eindejaarstoelage wordt samen met de eindejaarstoelage betaald en wordt als volgt berekend:

  effectief betaalde brutobedrag premie voor competentieontwikkeling x 2,5%
 • Voorbeelden : de berekening van premie voor competentieontwikkeling

   

  Voor een statutair personeelslid

  Voor een contractueel personeelslid