Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
  • Contractuelen
  • Stagiairs
  • Statutairen

Inhoudstafel

Voorwaarden

De opleiding moet erkend zijn door het directiecomité of de directieraad van de federale organisatie waartoe je als opleider behoort. 

Bedrag

De toelage bedraagt niet-geïndexeerd € 180 per opleidingsdag. Om het geïndexeerde bedrag te berekenen, ga je naar de pagina ‘Bedragen indexeren’.

Een opleidingsdag duurt minstens 6 u. De prestaties van minder dan 6 u. worden pro rata betaald. 

In het bedrag van de toelage zijn de tijd die je besteedt aan de voorbereiding van de opleidingen en aan eventuele verbeteringen voor de opleiding inbegrepen. 

Regelgeving

Koninklijk besluit van 13 juli 2017

Koninklijk besluit van 13 juli 2017 tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt Gecoördineerde versie