Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
  • Contractuelen
  • Stagiairs
  • Statutairen

Inhoudstafel

Voorwaarden

Het moet gaan om prestaties buiten de gewone uurroosters, zoals:

  • tijdens de nacht, tussen 20 u. en 6 u. (een begonnen periode tussen 18 u. en 20 u. die stopt om of na 22 u. is hieraan gelijkgesteld)
  • op zaterdag, zondag en feestdagen.

Je krijgt deze toelage niet als je werkt in opeenvolgende ploegen of als je normale uurrooster prestaties bij nacht, feestdagen of weekenden bevat.

De beslissing of er nood is aan dergelijke arbeid en de toekenning van de bijhorende toelage wordt genomen door de leidend ambtenaar of zijn afgevaardigde.

Bedrag

De toelage bedraagt 1/1976e van je brutojaarwedde per uur :

  • 100% als je werkt op een zon- of feestdag of bij een nacht voor een zon- of feestdag
  • 50% in de andere gevallen.

Van zodra je 30 minuten of meer presteert, wordt dat beschouwd als een uur prestatie. Minder dan 30 minuten  wordt niet beschouwd als een uur prestatie.

Compensatieverlof

Je kan echter kiezen voor compensatieverlof in de plaats van een toelage. In dat geval komt het compensatieverlof overeen met het terugwinnen van:

  • 200% van de gepresteerde tijd, als je op een zondag, een feestdag of een nacht voorafgaand aan een zon- of feestdag werkte
  • 150% van de gepresteerde tijd in de andere gevallen.

Je kiest zelf wanneer je het compensatieverlof neemt, met toestemming van je hiërarchische overste.

Regelgeving

Koninklijk besluit van 13 juli 2017

Koninklijk besluit van 13 juli 2017 tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt Gecoördineerde versie