Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
 • Contractuelen
 • Stagiairs
 • Statutairen

Inhoudstafel

Voorwaarden

Werk in opeenvolgende ploegen is een regeling van de arbeid 

 • in ploegen
 • waarbij de werknemers na elkaar op dezelfde plek werken
 • volgens een bepaald rooster, ook bij toerbeurt en al dan niet continu 
 • met als gevolg dat de werknemers over een bepaalde periode van dagen of weken op verschillende tijdstippen moeten werken (zoals bv. de Administratie der Douane en Accijnzen).

De beslissing of er nood is aan dergelijke arbeid en de toekenning van de bijhorende toelage wordt genomen door de leidend ambtenaar of zijn afgevaardigde.

Bedrag

Je ontvangt een toelage van 1/1976e van je brutojaarwedde per uur :

 • 10% tijdens de week (niet tussen 22 u. en 6 u.)
 • 15% tijdens de week en het weekend (niet tussen 22 u. en 6 u.)
 • 15% tijdens de week en tussen 22 u. en 6 u. (niet in het weekend)
 • 20% tijdens de week, tijdens het weekend en tussen 22 u. en 6 u.
 • 25% als de prestaties enkel tijdens het weekend en/of tussen 22 u. en 6 u. geleverd worden.

   

Regelgeving

Koninklijk besluit van 13 juli 2017

Koninklijk besluit van 13 juli 2017 tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt Gecoördineerde versie