Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Vergoeding voor verplaatsingskosten tussen de woonplaats en de werkplaats

Je verplaatsing met het openbaar vervoer op het Belgische grondgebied voor je woon-werkverplaatsingen is gratis. In sommige gevallen kan je een vergoeding krijgen voor het gebruik van eigen vervoer.

Je krijgt een abonnement of treinkaarten tweede klas van de NMBS, De Lijn, MIVB of SRWT-TEC.

Van toepassing voor
 • Contractuelen
 • Stagiairs
 • Statutairen
 • Mandaathouders

Inhoudstafel

 • Persoonlijk voertuig

  Als je een persoonlijk voertuig gebruikt, krijg je alleen een tussenkomst voor een vooraf bepaalde afstand, als het onmogelijk is om het openbaar vervoer te gebruiken om één van  de volgende redenen:

  • bij een lichamelijke beperking waardoor je tijdelijk of permanent het openbaar vervoer niet kan gebruiken
  • als je werkplaats meer dan 3 kilometer van de dichtsbijzijnde halte van het openbaar vervoer is
  • als een onregelmatig werkrooster of prestaties in opeenvolgende ploegen het gebruik van het openbaar vervoer over een afstand van ten minste drie kilometer uitsluiten.

  Het gratis openbaar vervoer is alleen cumuleerbaar met de voor het gebruik van je persoonlijke voertuig in volgende gevallen:

  • tijdelijke fysieke beperking waardoor je het openbaar vervoer niet kan gebruiken
  • als je uiterst dringend op je werk moet zijn
  • bij onregelmatig uurrooster of bij opeenvolgende ploegendienst op dagen en uren waarbij een verplaatsing met het openbaar vervoer onmogelijk is
  • in uitzonderlijke omstandigheden, goedgekeurd door de leidend ambtenaar, waarbij het vervoer met openbaar vervoer moeilijk is.

  Bedragen en modaliteiten

  Gratis openbaar vervoer krijg je via een abonnement of treinkaarten voor 1 woonplaats.

  De compenserende vergoeding is gelijk aan de prijs van de treinkaart tweede klas die een maand geldig is over de toegelaten afstand. Als je je niet elke dag verplaatst, krijg je een verhoudingsgewijs berekend bedrag. Als je samen met andere collega’s de verplaatsing aflegt en je beantwoordt aan alle voorwaarden, wordt de tussenkomst betaald aan de chauffeur van het voertuig.

  Je dient je aanvraag voor de tussenkomst voor het gebruik van een persoonlijk voertuig bij de betrokken dienst in. Hoe je dat moet doen, moet vastgelegd worden door de leidend ambtenaar of zijn afgevaardigde. De aanvraag moet op zijn minst volgende gegevens bevatten:

  • de wegbeschrijving tussen je woonplaats en je werkplaats
  • de redenen waardoor je geen openbaar vervoer kan gebruiken
  • data en periodes van je verplaatsingen 
  • een bewijs 
   • van de fysieke beperking via een medisch attest
   • van de onmogelijkheid om het openbaar vervoer te gebruiken door een attest van de openbare vervoersmaatschappij, of via een kopie van de uurroosters die je op internet vindt
   • van de oproep van hoogdringendheid (voor wie dringend opgeroepen werd) door een attest van de overheid waarin vermeld wordt dat elke vertraging of tijdverlies ernstige nadelige gevolgen heeft
   • van de moeilijkheden om het openbaar vervoer te gebruiken via een attest van de openbare vervoersmaatschappij of via andere middelen.

  Personen met een handicap

  Lees meer over woon-werkverkeer voor personen met een handicap.

Regelgeving

Koninklijk besluit van 13 juli 2017

Koninklijk besluit van 13 juli 2017 tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt Gecoördineerde versie