Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
 • Contractuelen
 • Stagiairs
 • Statutairen
 • Mandaathouders

Inhoudstafel

 • Openbaar vervoer 

   

  Je kosten voor openbaar vervoer worden terugbetaald op basis van de officiële tarieven of op voorlegging van het betaalbewijs. 

  Indien de verplaatsingen frequent zijn, 

  • kan je een abonnement krijgen als je werkzaamheden over het hele grondgebied verspreid zijn 

  • kan je een beperkt abonnement krijgen voor werkzaamheden in een bepaald gebied. 

  In heel wat diensten kan je een vordering afhalen waarmee je een ticket kan kopen. 

  Voor personeelsleden met een handicap wordt de prijs van een reis in eerste klas terugbetaald. 

  Eigen vervoer 

   

  Als je de toelating hebt gekregen om je via eigen vervoer te verplaatsen, dan krijg je een kilometervergoeding. Dit bedrag wordt driemaandelijks herzien via een omzendbrief die in het Belgisch Staatsblad verschijnt. 

  Periode Bedrag per kilometer Omzendbried
  Van 1 juli 2023 tot 30 september 2023 € 0,4237 n° 721
  Van 1 april 2023 tot 30 juni 2023 € 0,4246 n° 717
  Van 1 januari 2023 tot 31 maart 2023 € 0,4259 n° 713
  Van 1 oktober 2022 tot 31 december 2022 € 0,4201 n° 711

   

  De kilometervergoeding is niet belastbaar en er worden geen sociale zekerheidsbijdragen van afgehouden. 

Regelgeving