Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
  • Contractuelen
  • Stagiairs
  • Statutairen
  • Mandaathouders

Inhoudstafel

Openbaar vervoer 

 

Je kosten voor openbaar vervoer worden terugbetaald op basis van de officiële tarieven of op voorlegging van het betaalbewijs. 

Indien de verplaatsingen frequent zijn, 

  • kan je een abonnement krijgen als je werkzaamheden over het hele grondgebied verspreid zijn 

  • kan je een beperkt abonnement krijgen voor werkzaamheden in een bepaald gebied. 

In heel wat diensten kan je een vordering afhalen waarmee je een ticket kan kopen. 

Voor personeelsleden met een handicap wordt de prijs van een reis in eerste klas terugbetaald. 

Eigen vervoer 

 

Als je de toelating hebt gekregen om je via eigen vervoer te verplaatsen, dan krijg je een kilometervergoeding. Dit bedrag wordt driemaandelijks herzien via een omzendbrief die in het Belgisch Staatsblad verschijnt. 

Periode Bedrag per kilometer Omzendbried
Van 1 juli 2022 tot 30 september 2022  € 0,4170  n° 705
Van 1 oktober 2022 tot 31 december 2022 € 0,4201 n° 711

 

De kilometervergoeding is niet belastbaar en er worden geen sociale zekerheidsbijdragen van afgehouden. 

Regelgeving