Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Vergoeding voor verblijfkosten

Verblijfkosten zijn sinds 1 januari 2024 afgeschaft voor dienstopdrachten in België. Het ging voornamelijk om de kosten voor maaltijden als je je voor je functie in België op verplaatsing ging. Voortaan krijg je dus één maaltijdcheque per gewerkte dag om deze kosten te dekken en geen dagelijkse forfaitaire vergoeding voor je verplaatsingen in België. 
 

Van toepassing voor
 • Contractuelen
 • Stagiairs
 • Statutairen
 • Mandaathouders

Inhoudstafel

 • Verblijfkosten in België 

  Maaltijdkosten 

  De forfaitaire dagvergoeding in België is vanaf 1 januari 2024 afgeschaft.

  De maandelijkse forfaitaire dagvergoeding voor bepaalde reizende personeelsleden blijft echter mogelijk.

  Uitzondering: maandelijkse forfaitaire vergoeding voor regelmatige prestaties voor reizende  

  Als je regelmatig prestaties buiten je administratieve standplaats doet (zoals reizend personeel), kan de leidend ambtenaar of zijn afgevaardigde beslissen om je een maandelijkse forfaitaire vergoeding te geven. 

  Bedrag 

  Het bedrag voor de maandelijkse vaste vergoeding voor reizend personeel is gelijk aan een bepaald aantal keer 10 euro (maximum 16 keer voor voltijdse prestaties). Dit aantal wordt jaarlijks aangepast en is identiek voor personeel met dezelfde functie. 

  Bijkomende vergoeding voor internet-en telefoonkosten 

  Voor het hierboven reizend personeel: als je woonplaats je administratieve standplaats is, kan de leidend ambtenaar beslissen om je maandelijkse forfaitaire verblijfkosten aan te vullen 

  • enerzijds met een maandelijkse forfaitaire vergoeding voor de (a) internet- en telefoonkosten (behalve als je al een andere vergoeding krijgt voor internettoegang en telefoongebruik. 
  • anderzijds (b) kantoorvergoeding

  Bedrag 

  Het totale bedrag van de aanvullende vergoeding voor internet- en telefoon en kantoorkosten bedraagt 

  • 1 keer 20 euro (a, niet geïndexeerd) en
  • 2 keer 16.89 euro (b, geïndexeerd)

  zoals voorzien rond de vergoeding voor telewerk. 

  Huisvestingskosten buiten de administratieve standplaats 

  Als je buiten je administratieve standplaats overnacht en je daardoor kosten hebt, heb je recht op een vergoeding. 

  Je hebt recht op een forfaitaire aanvullende vergoeding voor huisvestingskosten in België  

  • als de afstand verder is dan 75 kilometer buiten de agglomeratie (of je gemeente) van de administratieve standplaats is (de berekening van de verplaatsing wordt van centrum tot centrum gemaakt) en 
  • als je verblijf niet al in rekening gebracht wordt bij je werkgever of je geen voordeel krijgt van dezelfde aard (je hebt er geen recht op als je verblijf gratis is). 

  Bedrag 

  Het bedrag van deze vergoeding is € 75 (te indexeren) per nacht en blijft gelijk voor alle niveaus. 

  Verplaatsing naar het buitenland 

  Voor een verplaatsing naar het buitenland om dienstredenen heb je recht op een forfaitaire vergoeding voor maaltijden en logement. 

  Bedrag 

  De vergoedingen zijn vastgelegd op basis van de vergoedingen bepaald voor de personeelsleden van de centrale administratie (categorie 1) van de FOD Buitenlandse Zaken (XLSX, 41.44 KB) als ze in het buitenland verblijven (ministerieel besluit van 10 januari 2023): 

  • de dagelijkse forfaitaire vergoeding voor maaltijdkosten wordt pro rata verminderd als deze al in rekening gebracht werden 
  • de vergoeding voor logeerkosten is gelijk aan de echte kosten van het logement tot het  maximum bedrag waarop het personeel van de centrale administratie (categorie 1) van de Buitenlandse Zaken recht heeft bij verblijf in het buitenland  

  De kosten voor verblijf in het buitenland worden doorgaans terugbetaald op vertoon van de factuur. 

  Het is belangrijk om te weten dat je je maaltijdcheques blijft ontvangen als je naar het buitenland reist. De werkgeversbijdrage voor maaltijdcheques die worden toegekend voor de periode die overeenkomt met de reis, wordt afgetrokken van de vaste vergoeding die wordt betaald wanneer je naar het buitenland reist.

Regelgeving

 • Ministerieel besluit van 10 januari 2023

  Ministerieel besluit van 10 januari 2023 houdende vaststelling van verblijfskostenvergoedingen toegekend aan personeelsleden en afgevaardigden van de Federale Overheidsdienst...
 • Koninklijk besluit van 13 juli 2017

  Koninklijk besluit van 13 juli 2017 tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt Gecoördineerde versie