Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
 • Contractuelen
 • Stagiairs
 • Statutairen
 • Mandaathouders

Inhoudstafel

 • Verblijfkosten in België 

  Maaltijdkosten 

  Je hebt recht op een dagelijkse forfaitaire vergoeding voor maaltijdkosten in België als: 

  • de duur van de verplaatsing minimum 6 u. bedraagt en de afstand verder dan 25 kilometer buiten de agglomeratie (of je gemeente) van de administratieve standplaats is (de berekening van de verplaatsing wordt van centrum tot centrum gemaakt) en 
  • je maaltijd niet al in rekening gebracht wordt bij je werkgever of je geen voordeel krijgt van dezelfde aard (restaurantticket dat gedeeltelijk door je werkgever of een andere partij betaald wordt of een maaltijd bij Fedorest of een restaurant dat gelinkt is aan de organisatie) 

  Bedrag en modaliteiten 

  De dagelijkse vergoeding bedraagt € 10 (te indexeren) en is gelijk voor alle niveaus. 

  Je dient je aanvraag voor de vergoeding voor verblijfkosten bij de betrokken dienst in. Hoe je dat moet doen, moet vastgelegd worden door de leidend ambtenaar of zijn afgevaardigde.  

  In alle gevallen moet je aanvraag op zijn minst volgende gegevens bevatten: de datum, de reden en de duur van de verplaatsing. 

  Uitzondering: maandelijkse forfaitaire vergoeding voor regelmatige prestaties voor reizende  

  Als je regelmatig prestaties buiten je administratieve standplaats doet, kan de leidend ambtenaar of zijn afgevaardigde beslissen om je een maandelijkse forfaitaire vergoeding te geven. 

  In dit geval zijn er geen voorwaarden qua uren en afstanden. 

  Bedrag 

  Het bedrag voor regelmatige prestaties is gelijk aan een aantal keer de dagelijkse vergoeding (maximum 16 keer voor voltijdse prestaties). Dit aantal wordt jaarlijks aangepast en is identiek voor personeel met dezelfde functie. 

  Bijkomende vergoeding voor internet-en telefoonkosten 

  Als je woonplaats je administratieve standplaats is, kan de leidend ambtenaar beslissen om je maandelijkse forfaitaire verblijfkosten aan te vullen met een maandelijkse forfaitaire vergoeding voor de internet- en telefoonkosten (behalve als je al een andere vergoeding krijgt voor internettoegang en telefoongebruik. 

  Bedrag 

  Het bedrag van de aanvullende vergoeding voor internet- en telefoonkosten is maximum 3 keer het plafond van de vergoeding voor telewerk. Dat bedrag is niet geïndexeerd. 

  Huisvestingskosten buiten de administratieve standplaats 

  Als je buiten je administratieve standplaats overnacht en je daardoor kosten hebt, heb je recht op een vergoeding. 

  Je hebt recht op een forfaitaire aanvullende vergoeding voor huisvestingskosten in België  

  • als de afstand verder is dan 75 kilometer buiten de agglomeratie (of je gemeente) van de administratieve standplaats is (de berekening van de verplaatsing wordt van centrum tot centrum gemaakt) en 
  • als je verblijf niet al in rekening gebracht wordt bij je werkgever of je geen voordeel krijgt van dezelfde aard (je hebt er geen recht op als je verblijf gratis is). 

  Bedrag 

  Het bedrag van deze vergoeding is € 75 (te indexeren) per nacht en blijft gelijk voor alle niveaus. 

  Verplaatsing naar het buitenland 

  Voor een verplaatsing naar het buitenland om dienstredenen heb je recht op een forfaitaire vergoeding voor maaltijden en logement. 

  Bedrag 

  De vergoedingen zijn vastgelegd op basis van de vergoedingen bepaald voor de personeelsleden van de centrale administratie (categorie 1) van de FOD Buitenlandse Zaken (XLSX, 41.44 KB) als ze in het buitenland verblijven (ministerieel besluit van 10 januari 2023): 

  • de dagelijkse forfaitaire vergoeding voor maaltijdkosten wordt pro rata verminderd als deze al in rekening gebracht werden 
  • de vergoeding voor logeerkosten is gelijk aan de echte kosten van het logement tot het  maximum bedrag waarop het personeel van de centrale administratie (categorie 1) van de Buitenlandse Zaken recht heeft bij verblijf in het buitenland  

  De kosten voor verblijf in het buitenland worden doorgaans terugbetaald op vertoon van de factuur. 

Regelgeving

 • Ministerieel besluit van 10 januari 2023

  Ministerieel besluit van 10 januari 2023 houdende vaststelling van verblijfskostenvergoedingen toegekend aan personeelsleden en afgevaardigden van de Federale Overheidsdienst...
 • Koninklijk besluit van 13 juli 2017

  Koninklijk besluit van 13 juli 2017 tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt Gecoördineerde versie