Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
 • Contractuelen
 • Stagiairs
 • Statutairen
 • Mandaathouders

Bedrag

 • 20 EUR voor vergoeding van internet- en communicatiekosten als je 1 (kalender)dag telewerkt in een (kalender)maand
 • 30 EUR voor vergoeding van  kantoorkosten voor water, elektriciteit, verwarming, klein computermateriaal, …, als je minstens 4 (kalender)dagen telewerkt in een (kalender)maand. Bij minder dan 4 dagen telewerk wordt deze vergoeding van 30 EUR niet toegekend, ook niet pro rata het aantal telewerkdagen. Deze vergoeding wordt met terugwerkende kracht betaald vanaf 1 januari 2022.

De bedragen zijn niet onderworpen aan indexering.

De werkgever is daarnaast verantwoordelijk voor

 • de benodigde telewerkapparatuur
 • een tweede voeding (vanaf gemiddeld twee telewerkdagen per week)
 • eventueel ergonomisch materiaal zoals een headset, een 2de beeldscherm en een bureaustoel (geen verplichting maar kan worden overwogen vanaf gemiddeld 2 telewerkdagen per week).

Regelgeving

 • Koninklijk besluit van 13 juli 2017

  Koninklijk besluit van 13 juli 2017 tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt
 • Koninklijk besluit van 10 april 2022

  Koninklijk besluit van 10 april 2022 tot wijziging van diverse bepalingen inzake telewerk en satellietwerk in het federaal administratief openbaar ambt