Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Regelgeving

  • Koninklijk besluit van 22 november 2006

    Koninklijk besluit van 22 november 2006 betreffende het telewerk en het satellietwerk in het federaal administratief openbaar ambt - Officieuze coördinatie in het Duits