Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Inhoudstafel

 • De info op deze pagina gaat uitsluitend over de zorgplannen. 

   

  Wie kan aansluiten

  De actieve personeelsleden (en hun gezinsleden) van de 's, 's en enkele instellingen van openbaar nut die ingetekend hebben, kunnen door deze verzekering (zorgplannen) worden gedekt. Deze verzekering kan je enkel nemen als je al aangesloten bent op de bijhorende hospitalisatieverzekering.

  De aansluiting van de bovenvermelde personen wordt voor de zorgplannen automatisch beëindigd op het einde van het jaar waarin de hoofdverzekerde met pensioen gaat.

  De aansluiting van de nevenverzekerden is alleen mogelijk als de hoofdverzekerde aangesloten is.

  Hoe kan je aansluiten?

  Personeelsleden en gezinsleden die al aangesloten zijn op de vorige ambulante verzekering.

  • Als jij en je gezinsleden al aangesloten waren bij de vorige ambulante verzekering van AG Insurance en de voorwaarden van de nieuwe bij Ethias aanvaarden, moet je niets doen.
  • Als je je ambulant plan wil opzeggen, moet je dat doen voor 31 maart 2024. Stuur daarvoor een mailtje naar bosa@ethias.be
  • Wil je je bestaand plan wijzigen ? Vul dan het aansluitingsformulier (zie lager) in.

  Personeelsleden en gezinsleden die nog niet aangesloten zijn op de vorige ambulante verzekering.

  Vul het aansluitingsformulier (zie hieronder) in en stuur het naar Ethias. Bekijk dan de eigenlijke startdatum van de aansluiting in de brochure (PDF, 128.43 KB) van Ethias.

 • Aansluitingsformulieren

  Voor wijzigingen aan bestaande contracten of nieuwe aansluiting als je organisatie intekende op het nieuwe contract)

 • Wijziging gezinstoestand

  Geef een wijziging in je gezinstoestand tijdig (maximaal drie maanden na gebeurtenis) door via bosa@ethias.be of via het aansluitingsformulier als 'Wijziging in de gezinstoestand'.

  Jaartarieven 2024 

  VERZEKERDEN

  ZORGPLANNEN 

  Ambulant zorgplan

  Plan Tandzorgen

  A-tarief

  Reeds bestaande verzekerde

  Kind

  (tot en met 24 jaar en gedomicilieerd bij hoofdverzekerde)

  236,59

  104,20

  Volwassene

  361,21

  159,09

  B-tarief

  Nieuwe verzekerde

  Kind

  (tot en met 24 jaar en gedomicilieerd bij hoofdverzekerde)

  249,05

  109,69

  Volwassene

  380,22

   167,46

   

  Inde infobrochure 'Ambulante zorgen' (PDF, 128.43 KB) vind je vanaf pagina 4 de voorwaarden van de twee mogelijke ambulante plannen. Je kan kiezen tussen het Plan Tandzorg of het Plan ambulante zorgen (incl. tandzorgen). Deze website geeft enkel een samenvatting van de waarborgen, de volledige tekst vind je in de hogervermelde brochure.

  Waarborgen en plafonds

  Doel: terugbetaling van ambulante medische zorgen (ten belope van de plafonds afhankelijk van het gekozen plan, zie hieronder) die:

  • curatief of diagnostisch zijn
  • medisch noodzakelijk zijn
  • verstrekt worden door een erkende zorgverstrekker
  • voldoende beproefd zijn op therapeutisch vlak
  • ten laste van de verzekerde blijven na aftrek van eventuele wettelijke of extralegale tussenkomsten.

  De terugbetaling gebeurt aan 80% van de kosten ten laste van de verzekerde tot een globaal plafond van 1.250,00 euro* per persoon per kalenderjaar. Behalve de kosten voor homeopathie, osteopathie, acupunctuur en chiropraxie, deze zijn verzekerd tot 50% van het bedrag ten laste van de verzekerde.  

  Sommige kosten zijn uitgesloten voor beide ambulante plannen. Voor een detail van deze kosten raden wij je aan het punt ‘Zijn uitgesloten van tussenkomst’ te bekijken in de brochure (PDF, 128.43 KB).

  Orthodontische behandelingen waarvoor het behandelplan al werd goedgekeurd door AG (vóór 2024)

  Voor orthodontie voorziet het 'plan tandzorgen van Ethias' in een bijdrage tot 80% van het bedrag dat ten laste blijft van de patiënt, met een globale bijdragelimiet van 1.250,00 euro per jaar en per lid.

  Om het dossier te openen, moet je naar Ethias sturen:

  • het volledige orthodontische behandelplan, inclusief een diagnose van de pathologie en een beschrijving van de geplande behandeling
  • een gedetailleerde prijsopgave
  • een kopie van het dossier dat naar AG werd gestuurd.

  Ethias betaalt de bezoeken of apparaten vanaf 2024.

  Let op: als de kosten van een controlebezoek in 2024 een uitgestelde betaling omvat (bvb bij gespreide betaling) voor een orthodontisch apparaat dat vóór 31 december 2023 is geplaatst, blijft AG Insurance verantwoordelijk om de kosten van dit apparaat te dekken.

   

  Wat doen wanneer beide verzekeraars weigeren terug te betalen?

  Indien de Orthodontist verschillende behandelingen heeft uitgevoerd (zowel in 2023, als in 2024) is het belangrijk om de kosten te kunnen opdelen voor de vorige dienstverlener (AG) en de nieuwe dienstverlener (Ethias). Je dient hiervoor een attest op te sturen van de orthodontist met vermelding van de datum waarop één of meerdere apparaten werden geplaatst alsook de totale prijs van elk apparaat. Je dient eveneens een attest van de mutualiteit met vermelding van het bedrag van de wettelijke en aanvullende bijdrage voor dit (of deze) appara(a)t(en) (of anders een attest van geen tussenkomst) te bezorgen.

  Specifieke plafonds per gekozen plan

  Waarborgen Plan Tandzorgen

   

  Soort zorg

  Plafonds

  Consultaties bij tandarts, dentale radiografieën, preventieve en conservatieve tandheelkundige behandelingen, tandextracties, parodontische behandelingen

  80 %

  Orthodontische behandelingen (op voorwaarde dat het behandelplan op voorhand ter goedkeuring aan Ethias wordt voorgelegd)

  80 %

  Tandprotheses incl. kronen, bruggen, tandimplantaten (op voorwaarde dat deze behandeling op voorhand ter goedkeuring aan Ethias wordt voorgelegd)

  80 %  Waarborgen Ambulant Zorgplan

  De vrijstelling bedraagt 75,00 euro per persoon per kalenderjaar.

  Soort zorg

  Plafonds

  Consultaties bij tandarts, dentale radiografieën, preventieve en conservatieve tandheelkundige behandelingen, tandextracties, parodontische behandelingen

  80 %

  Orthodontische behandelingen (op voorwaarde dat het behandelplan op voorhand ter goedkeuring aan Ethias wordt voorgelegd)

  80 %

  Tandprotheses incl. kronen, bruggen, tandimplantaten (op voorwaarde dat deze behandeling op voorhand ter goedkeuring aan Ethias wordt voorgelegd)

  80 %

  Medische consultaties excl. homeopatische behandelingen, acupunctuur, osteopathie, chiropraxie

  80 %

  Homeopatische behandelingen, acupunctuur, osteopathie, chiropraxie

  50 %

  Radiologische onderzoeken en laboratoriumonderzoeken

  80 %

  Paramedische verzorging voorgeschreven door een geneesheer zoals verpleging, kinesitherapie, fysiotherapie

  80 %

  Paramedische verzorging voorgeschreven door een geneesheer en op voorhand ter goedkeuring voorgelegd aan Ethias zoals diëtist, podologie, logopedie, psycholoog

  80 %

  Geneesmiddelen voorgeschreven door een geneesheer

  80 %

  Homeopathische middelen voorgeschreven door een geneesheer

  50 %

  Medische protheses, kunstledematen, medische hulpmiddelen en medische materiaal met uitsluiting van alle producten die ook in een niet-medische handel kunnen gekocht worden

  80 %

  Brilglazen, contactlenzen (voor zover de vervanging medisch noodzakelijk is, bij dioptrie-wijziging)

  80 %

  Brilmontuur

  Max. 100.00 €

  Hoorapparaten

  80 %

  *Bij een laattijdige aansluiting (na 31/3/2024 of na meer dan drie maanden na het in dienst treden van de actieve medewerker of na meer dan drie maanden na de wijziging van een gezinssamenstelling voor de gezinsleden) wordt een bijkomend plafond toegepast van 250.00 € het eerste jaar van aansluiting en van 500.00 € het tweede jaar. Dit bijkomend plafond zal van toepassing zijn voor de kosten van brilglazen, parodontologie, orthodontie en tandprotheses.

   

  Praktisch

  Hoe kan ik mijn kosten indienen? Bekijk het schema (PDF, 729.98 KB).

  • Je stuurt je onkosten bij voorkeur via onze klantenzone door (eenvoudig, snel en beveiligd). 

   Maak je account aan op www.ethias.be/klantenzone
  • Je kan ook mailen naar schadebeheer@ethias.be met je dossiernummer in het onderwerp van je mail. Vergeet niet je bankrekeningnummer mee te delen in je mail.
  • Een zending per post kan ook nog als het niet anders kan. Stuur je volledige bewijsstukken van je uitgaven samen met je bankrekeningnummer en je dossiernummer naar:  

   Ethias dienst Gezondheidszorg


   BP 10037

   1070 Brussel.

   Een zending met de post heeft uiteraard een langere verwerkingsduur dan een digitale zending.

  Wist je dat...

  • je als hoofdverzekerde (titularis) een account kan aanmaken in de klantenzone via de website www.ethias.be/klantenzone voor heel je gezin. Dat kan via je persoonsgegevens (ASSURCARDnummer + dossiernummer), met je identiteitskaart of met Itsme.
  • je dit ook kan doen via de Ethias-app
  • je je kosten kan uploaden, de waarborgen kan raadplegen, de afrekeningen samen met je stavingsstukken kan herbekijken in de klantenzone
  • je ons de bewijsstukken van je geneeskundige verzorging die je in de Helena-app ontvangt, van daaruit rechtstreeks aan Ethias kan bezorgen
  • als je een probleem of andere vragen hebt, je Ethias telefonisch kan bereiken op het nummer 011/28.27.60 (op werkdagen van 8u-17u).

  Contact

  • Bekijk de lijst met aangesloten organisaties (intekenaars) (XLSX, 24.89 KB) en zoek of jouw organisatie erbij zit. Je vindt er ook het contactmailadres van jouw organisatie voor alle vragen
  • Je kan je dossier opvolgen, kosten uploaden en je waarborgen bekijken in je klantenzone.
  • Voor aansluiting, wijziging of afsluiten: bosa@ethias.be
  • Voor vragen die je niet terugvindt in de klantenzone over een lopend dossier
   • kan je mailen naar schadebeheer@ethias.be (vermeld steeds je dossiernummer of het ASSURCARDnummer in het onderwerp van je mail)
   • of telefoneren naar (tussen 8u-17u):
    • voor Nederlandstaligen en Engelstaligen: 011 28 27 60
    • voor Franstaligen en Duitstaligen: 04 220 33 01