Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Sociale dienst

De sociale dienst is een dienst die ten dienste staat van alle personeelsleden van een bepaalde federale organisatie. Niet elke federale organisatie heeft een sociale dienst. Bovendien is elke sociale dienst anders met een eigen werking en aanbod.

 • Aanbod

  Elke sociale dienst heeft zijn eigen aanbod. Hieronder vind je ter illustratie enkele voorbeelden. Het aanbod van je eigen sociale dienst kan er helemaal anders uitzien:

  • kinderopvang tijdens de vakanties
  • toegang tot sportinfrastructuur
  • de organisatie van feestjes (sinterklaas), sport- of cultuurdagen
  • een tegemoetkoming voor vaccins en gezondheidszorg
  • in dringende situaties, een financiële tegemoetkoming in de vorm van een lening, een gift of een voorschot op de wedde of het pensioen
  • de organisatie van cursussen ter voorbereiding van het pensioen
  • morele ondersteuning bij psychosociale problemen en bij mobbing
  • in veel gevallen, een hospitalisatieverzekering en aanvullende verzekeringen aan interessante voorwaarden.
 • Meer info

  De contactgegevens van je sociale dienst vind je op het intranet van je eigen organisatie of door contact op te nemen met je personeelsdienst of stafdienst P&O.