Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Arbeidshygiëne

Empreva kan in jouw organisatie metingen komen uitvoeren om de biologische, chemische en fysische risico’s die op de werkplek kunnen voorkomen, te identificeren.

Zo kan je eventuele nefaste effecten voor de gezondheid van de werknemers voorkomen of op zijn minst beperken.

Van toepassing voor
  • Federale ambtenaren
  • Federale organisaties

Inhoudstafel

Metingen uitvoeren

Empreva heeft een relatief compleet aanbod aan voorzieningen waarmee deze metingen kunnen gebeuren:

  • Gehalte aan koolstofdioxide, koolstofmonoxide en formaldehyde (chemische verbindingen die irriterend zijn voor ogen, keel of neus)
  • Relatieve vochtigheid en temperatuur van het ogenblik en over meerdere dagen
  • Luchtsnelheid en turbulenties
  • Lichtsterkte en helderheid
  • Geluidsniveau
  • Elektromagnetische golven

Voor de metingen waarvoor complexere apparatuur nodig is, werkt Empreva mee aan de interpretatie van de resultaten, aangeleverd door een erkend laboratorium dat de analyse heeft uitgevoerd.

Globalere studie bij groot aantal klachten

Empreva voert bovendien globalere studies uit, via een onderzoek, wanneer er met een gebouw een algemeen probleem is van het type ‘Sick Building Syndrome’.

Dat komt voor wanneer een groot aantal klachten geregistreerd werd rond de parameters inzake fysieke werksfeer in een gebouw in het bijzonder.

Het onderzoek heeft dan tot doel de problematiek af te bakenen en de gebouwgerelateerde factoren vast te leggen die verantwoordelijk zijn voor het onbehagen van de medewerkers.  

Onze missie

In jouw organisatie metingen komen uitvoeren om de biologische, chemische en fysische risico’s die op de werkplek kunnen voorkomen, te identificeren.

Voorwaarden

Jouw organisatie is aangesloten bij Empreva.

Meer info

Op de website van Empreva

Op de website van de FOD Werkgelegenheid

Heb je een vraag? Wil je een meting of studie aanvragen? 

Contacteer ons

Regelgeving

Wet van 4 augustus 1996

Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk Gecoördineerde versie (Justel)