Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Ergonomie

Het doel van ergonomie is het werk aanpassen aan de menselijke fysieke en psychische mogelijkheden en beperkingen. 

Onze preventieadviseurs ergonomie bezoeken je werkplek en stellen eventuele aanpassingen voor.

Van toepassing voor
  • Federale ambtenaren
  • Federale organisaties

Inhoudstafel

Een individueel bezoek

De preventieadviseur ergonomie bezoekt werkplekken van medewerkers. Hij of zij bestudeert de werkomstandigheden en doet voorstellen voor eventuele aanpassingen van de werkomgeving aan de noden en capaciteiten van de werknemer.

Het bezoek kan worden aangevraagd door: 

  • de interne preventieadviseur van de aangesloten organisatie
  • de arbeidsarts van Empreva om het medisch dossier van een werknemer te vervolledigen.

Een ergonomisch onderzoek bij een team of afdeling

De preventieadviseur ergonomie stelt wijzigingen voor over de algemene inrichting van een dienst of departement. De preventieadviseur voert dan een ergonomisch onderzoek uit met

  • gesprekken met de medewerkers
  • een analyse van de activiteit
  • metingen
  • overlegvergaderingen
  • een onderzoeks- en een ontwerpfase.

De resultaten van het onderzoek komen in een duidelijk rapport zodat de wijzigingsactie zo goed mogelijk begeleid kan worden.

De directie kan dit bezoek aanvragen. 

Onze missie

Onze preventieadviseurs ergonomie bezoeken je werkplek en stellen eventuele aanpassingen voor.

Voorwaarden

Jouw organisatie is aangesloten bij Empreva.

Nood aan een individueel bezoek?

Neem contact op met je preventieadviseur of arbeidsgeneesheer. Je vindt hun contactgegevens op je intranet. 

Om een ergonomisch onderzoek voor een afdeling te vragen vul je het aanvraagformulier voor een specifieke interventie in. 

Meer info

Op de site van Empreva

Op de site van FOD Werkgelegenheid

International Ergonomics Association

Vragen?

Contacteer ons