Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Psychosociale risico's

Psychosociale risico's op het werk zijn professionele risico's die een objectief gevaar vormen en die de medewerkers psychische en eventueel ook lichamelijke schade kunnen berokkenen.