Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Psychosociale risico's

Psychosociale risico's op het werk zijn professionele risico's die een objectief gevaar vormen en die de medewerkers psychische en eventueel ook lichamelijke schade kunnen berokkenen.

Regelgeving

  • Wet van 4 augustus 1996

    Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk
  • Wet van 4 augustus 1996

    Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk
  • Wet van 4 augustus 1996

    Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk