Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Psychosociale risico's

Psychosociale risico's op het werk zijn professionele risico's die een objectief gevaar vormen en die de medewerkers psychische en eventueel ook lichamelijke schade kunnen berokkenen.

Nieuws

Evenementen

Diensten

Regelgeving

  • Wet van 4 augustus 1996

    Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk Gecoördineerde versie (Justel)