Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk

Kom je in aanraking met geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk, dan kan je bij verschillende personen en instanties terecht.

Er bestaan ook specifieke procedures om klacht in te dienen tegen de dader. Die dader kan een collega, een meerdere of een ondergeschikte zijn, of het kan ook gaan om een derde (bijvoorbeeld een klant aan het loket of een leverancier).

Inhoudstafel

 • Geweld op het werk

  Geweld op het werk gaat om elke feitelijke situatie waarin je als werknemer fysiek of psychisch bedreigd of aangevallen wordt bij het uitvoeren van je werk.

  Geweld op het werk komt vooral tot uiting in bepaalde handelingen, zoals bedreigingen en fysieke agressie (iemand duwen, iets gooien, slaan) of agressie in verbale vorm (beledigingen, kritiek, kwaadsprekerij, plagerijen, ...).

  Pesterijen

  Pesterijen hebben vaak te maken met godsdienst, handicap, seksuele geaardheid, leeftijd, geslacht of etnische afstamming.

  Dit soort gedrag heeft als gevolg (al dan niet gewild door de dader) dat je personaliteit, je waardigheid of je integriteit wordt aangetast of dat er een vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving wordt gecreëerd. Het uit zich in woorden, bedreigingen, gebaren of eenzijdige geschriften.

  Ongewenst seksueel gedrag

  Ongewenst seksueel gedrag op het werk slaat op elke vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of lichamelijk gedrag met een seksuele connotatie dat als doel of gevolg heeft dat je waardigheid wordt aangetast of dat er een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving wordt gecreëerd.

  Ongewenst seksueel gedrag op het werk kan verbaal, niet-verbaal en lichamelijk zijn. Voorbeelden zijn het geven van dubbelzinnige opmerkingen of insinuaties, het tonen van pornografisch materiaal (foto's, teksten, video's, …), het lonken en werpen van wellustige blikken, het doen van compromitterende voorstellen, aanrakingen of verkrachting.

  Melden en hulp vragen

  Als je te maken hebt met geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag  op het werk en je wil dit melden of je hebt hulp nodig, dan kan je je natuurlijk wenden tot je leidinggevende of je collega’s. 

  Je kan ook terecht bij de vertrouwenspersoon of preventieadviseur psychosociale aspecten. Hun contactgegevens vind je op het intranet van je organisatie.

  Er bestaan ook specifieke procedures om klacht in te dienen tegen de dader: een informele en een formele procedure en een procedure voor de bevoegde rechtbank.   

  Meer info

Regelgeving

Wet van 4 augustus 1996

Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk Gecoördineerde versie (Justel)