Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Plan mentaal welzijn op het werk: terugbetaling van psychologische zorg

De gezondheid en het mentale welzijn van de federale personeelsleden staan centraal in het plan Mentaal Welzijn op het Werk. Naar aanleiding daarvan kan je sinds 1 januari 2023 aanspraak maken op een terugbetaling als je naar een klinisch orthopedagoog of psycholoog van je keuze stapt om je te laten helpen voor moeilijkheden die verband houden met je mentale welzijn op het werk.

Inhoudstafel

Wat wordt er terugbetaald?

Deze terugbetaling vindt plaats in het kader van het plan Mentaal Welzijn op het Werk en gebeurt als volgt:

 • De eerste 3 sessies worden terugbetaald aan een maximum van 86.69 euro per sessie, na alle andere mogelijke tussenkomsten.
 • De volgende 5 sessies worden terugbetaald aan een maximum van 11 euro, na alle andere mogelijke tussenkomsten.

Per jaar worden er maximaal 8 individuele sessies terugbetaald.

Hoe dien je je terugbetalingsaanvraag in?

Bij je terugbetalingsaanvraag moet je de volgende documenten voegen:

 • Het ingevulde document 'formulier terugbetalingsaanvraag (PDF, 138.36 KB)'
 • De bewijsstukken:
  • Een uittreksel of formulier van je ziekenfonds waarin aangegeven staat dat ze ook tussenkomen voor de onkosten voor deze sessies.
  • Een attest of een betaalbewijs van de psycholoog of orthopedagoog (papier dat ondertekend werd door de psycholoog of orthopedagoog, overschrijvingsbewijs enz.)
  • Indien van toepassing: bewijs van elke andere vergoeding (bijvoorbeeld: formulier van een verzekering, tussenkomst van de sociale dienst van je organisatie,…).

 • Je stuurt alle documenten rechtstreeks naar het volgende e-mailadres zonder langs je werkgever te gaan: psycho@bosa.fgov.be.

Je kan ze ofwel in één keer indienen, ofwel na elke sessie. De vertrouwelijkheid van je aanvraag wordt verzekerd.

Let op, om terugbetaald te worden voor sessies gevolgd in 2023 moet je voor 31/01/2024 een aanvraag hebben ingediend!

 

Hoe kom ik aan een psycholoog of orthopedagoog die me helpt met dit aanbod?

Je hebt geen medisch voorschrift nodig.

Je kan terecht bij de klinische orthopedagoog of psycholoog van je keuze.

 • Ofwel heeft de psycholoog of orthopedagoog een overeenkomst met het RIZIV via een netwerk voor geestelijke gezondheidszorg 

Sinds september 2021 is er een RIZIV-overeenkomst voor eerstelijnspsychologische zorg. Als je een beroep doet op de diensten van een klinisch psycholoog of orthopedagoog die een overeenkomst heeft ondertekend, is het mechanisme van de derdebetalersregeling van toepassing: je betaalt alleen jouw deel (11 euro of 4 euro voor de begunstigden van de versterkte interventie, met uitzondering van de eerste sessie, die gratis is), en de rest van het honorarium wordt rechtstreeks gedekt door de wettelijke ziekteverzekering. In combinatie met de interventie via het BEMAT-plan worden je sessies dus volledig vergoed.

De lijst van deze klinische psychologen/orthopedagogen is te vinden op de website van het netwerk voor geestelijke gezondheidszorg in je regio. Je vindt de lijst van netwerken en hun websites op de site van het RIZIV.

 • Ofwel is de klinisch orthopedagoog of psycholoog niet geconventioneerd met het RIZIV via een netwerk voor geestelijke gezondheidszorg.

Je betaalt het door de klinisch orthopedagoog of psycholoog voorgestelde tarief. Terugbetaling van je sessies via het BEMAT-plan tot maximaal 86.69€ per sessie voor de eerste 3 sessies en 11€ per sessie voor de volgende 5 sessies. Bekijk de lijst van psychologen die bij de Psychologencommissie zijn ingeschreven.

Meer informatie