Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Psychosociale interventie vragen

Word je geconfronteerd met ongewenst en ongepast gedrag en weet je niet wat je moet doen? Je kan het steeds melden aan je leidinggevende. Een andere optie is om een psychosociale interventie aan te vragen, via informele of formele weg aan mensen die je vertrouwt of aan de psychosociale preventieadviseur.

Inhoudstafel

Heb je allesbehalve een goede verstandhouding  met bepaalde personen? Word je geconfronteerd met ongewenst en ongepast gedrag of ben je getuige van dergelijk gedrag (feiten van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk, conflicten, ...) en weet je niet wat je moet doen? In al deze gevallen kan je terecht bij de vertrouwenspersonen of naar de psychosociale preventieadviseurs die vermeld staan in de arbeidsreglementen van je organisatie (of op het intranet).

Informele psychosociale interventie voor opvang, advies en hulp bij afwikkeling

Je kan als medewerker de interventie vragen van de vertrouwenspersoon of de preventieadviseur psychosociale aspecten om een oplossing te vinden via informele procedure. Die kan bestaan uit het voeren van persoonlijke gesprekken waarbij wordt geluisterd naar de werknemer en hem advies wordt gegeven, een interventie bij een andere persoon van de organisatie (werkgever, lid van de hiërarchische lijn, …) of een verzoening tussen de betrokken personen wanneer het om een relationeel probleem gaat. De hulpverlener of de psychosociale preventieadviseur is gebonden door het beroepsgeheim, wat betekent dat ze alleen tussenbeide zullen komen na je voorafgaande toestemming.

Formele psychosociale interventie

Je kan ook een formele psychosociale interventie aanvragen. Dit kan enkel bij de preventieadviseur psychosociale aspecten. Deze interventie kan gaan over alle psychosociale risico's op het werk (stress, burn-out, conflicten, ...) evenals in gevallen van geweld, morele of seksuele intimidatie op de werkplek.

In welke gevallen?

  • Je wil geen informele interventie.
  • De informele interventie heeft voor jou geen bevredigende resultaten opgeleverd.

Er zijn dan 3 mogelijkheden om formele psychosociale interventie aan te vragen:

  • Aanvraag met individueel karakter voor psychosociale risico's
  • Aanvraag met collectief karakter voor psychosociale risico's
  • Aanvraag bij feiten van geweld en pesterijen op het werk

De behandeling van dit soort aanvragen valt niet langer onder het beroepsgeheim, aangezien de psychosociale preventieadviseur de situatie moet analyseren voordat het advies wordt voorgelegd aan de werkgever. Het doel van dit proces is om preventieve en beschermende maatregelen voor te stellen. 

Meer info

Regelgeving

Wet van 4 augustus 1996

Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk Gecoördineerde versie (Justel)