Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Inhoudstafel

Heb je allesbehalve een goede verstandhouding hebt met bepaalde personen? Word je geconfronteerd met ongewenst en ongepast gedrag of ben je getuige van dergelijk gedrag (feiten van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk, conflicten, ...) en weet je niet wat je moet doen? In al deze gevallen kun je terecht bij de vertrouwenspersonen of de interne preventieadviseur van je organisatie, of de externe preventieadviseur.

 

Informele psychosociale interventie voor opvang, advies en bijstand

Je kan als medewerker de interventie vragen van de vertrouwenspersoon of de preventieadviseur psychosociale aspecten om een oplossing te vinden via informele weg. Die kan bestaan uit het voeren van persoonlijke gesprekken waarbij wordt geluisterd naar de werknemer en hem advies wordt gegeven, een interventie bij een andere persoon van de organisatie (werkgever, lid van de hiërarchische lijn, …) of een verzoening tussen de betrokken personen wanneer het om een relationeel probleem gaat.

 

Formele psychosociale interventie

Je kan ook een formele psychosociale interventie aanvragen. Dit kan enkel bij de preventieadviseur psychosociale aspecten. Deze interventie kan gaan over alle psychosociale risico's op het werk (stress, burn-out, conflicten, ...).

 

In welke gevallen?

  • Je wenst geen informele interventie.
  • De informele interventie is niet gelukt:
    • A) Aanvraag met individueel karakter
    • B) Aanvraag met collectief karakter
    • C) Formele psychosociale interventie bij feiten van geweld en pesterijen op het werk

Wanneer je als medewerker een aanvraag indient wegens feiten van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk, gaat het om een 'aanvraag voor een formele psychosociale interventie bij feiten van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk'.

Deze aanvraag wordt op dezelfde manier behandeld als de aanvraag van een formele psychosociale interventie, maar er zijn een aantal bijzonderheden. 

Meer info

Regelgeving

Wet van 4 augustus 1996

Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk Gecoördineerde versie (Justel)