Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Psychosociale risico's op het werk

Psychosociale risico's op het werk zijn “de kans dat één of meerdere werknemers psychische schade ondervinden, die al dan niet kan gepaard gaan met lichamelijke schade, ten gevolge van een blootstelling aan de elementen van 

de arbeidsorganisatie 
de arbeidsinhoud
de arbeidsvoorwaarden 
de arbeidsomstandigheden 

en de interpersoonlijke relaties op het werk, 
waarop de werkgever een impact heeft en die objectief een gevaar inhouden.

De meest gekende uitingen zijn stress, burn-outconflicten en geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag.

Van toepassing voor
Federale ambtenaren
 • Waarover gaat het?

  Misschien heb je te maken met conflicten, geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk of misschien lijd je aan stress op het werk. In dat geval spreken we van 'psychosociale risico's op het werk'.

  Die risico's worden omschreven als de waarschijnlijkheid dat een of meerdere werknemers psychische en eventueel lichamelijke schade ondervinden. Dat kan gaan van hoofdpijn, hoge bloeddruk en spijsverteringsstoornissen tot gebrek aan motivatie, angst en zelfs depressie en zelfmoordgedachten. 

  Deze risico's worden meestal veroorzaakt door problemen met de arbeidsorganisatie, de arbeidsinhoud, de arbeidsomstandigheden en de interpersoonlijke relaties op het werk.

   

  Preventie

  De werkgever moet de nodige maatregelen nemen om de psychosociale risico's op het werk te voorkomen, om de schade als gevolg van deze risico's te voorkomen of om deze schade te beperken. De preventie van psychosociale risico's moet deel uitmaken van het welzijn op het werkbeleid van de organisatie en moet worden geïntegreerd in het actie- en preventieplan.

  Hiervoor kan de hiërarchie of de werkgever contact opnemen met de preventieadviseurs voor psychosociale aspecten. Zij kunnen advies geven over de situatie en helpen bij het opstellen van een risicoanalyse van psychosociale risico's op de werkplek. Bij deze analyse wordt bepaald of er gevaren of risico's in de organisatie aanwezig zijn en of deze risicofactoren een invloed kunnen hebben op de gezondheid van de werknemers (door stress, burn-out, beledigend en ongewenst gedrag, enz. te veroorzaken)

   

  Meer info

  • Empreva, centrale cel van de gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk van de federale overheid 
  • www.voeljegoedophetwerk.beWebsite van de FOD Werkgelegenheid die hulpmiddelen aanbiedt voor preventie, bewustmaking en analyse van psychosociale risico's op het werk aan leidinggevenden, werknemersvertegenwoordigers en welzijnsspecialisten.

Regelgeving

 • Wet van 4 augustus 1996

  Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk Gecoördineerde versie (Justel)