Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Psychosociale risico's op het werk

Psychosociale risico's op het werk zijn professionele risico's die een objectief gevaar vormen en die de medewerkers psychische en eventueel ook lichamelijke schade kunnen berokkenen.

De meest gekende uitingen zijn stress, burn-outconflicten en geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag.

Van toepassing voor
Federale ambtenaren
 • Waarover gaat het?

  Misschien heb je te maken met conflicten, geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk of misschien lijd je aan stress op het werk. In dat geval spreken we van 'psychosociale risico's op het werk'.

  Die risico's worden omschreven als de waarschijnlijkheid dat een of meerdere werknemers psychische en eventueel lichamelijke schade ondervinden.

  Dat kan gaan van hoofdpijn, hoge bloeddruk en spijsverteringsstoornissen tot gebrek aan motivatie, angst en zelfs depressie en zelfmoordgedachten. 

  Aan de basis van deze risico's liggen meestal de arbeidsorganisatie, de arbeidsinhoud, de arbeidsvoorwaarden, de arbeidsomstandigheden en de interpersoonlijke relaties op het werk.

  Preventie

  De werkgever moet de nodige maatregelen treffen om de psychosociale risico's op het werk te voorkomen, om de schade als gevolg van deze risico's te voorkomen of om deze schade te beperken.

  Zoals bij alle andere risico's moet er een risicoanalyse gebeuren rond de psychosociale risico's op het werk. Bij die analyse wordt nagegaan of er gevaren bestaan in de organisatie en of de risicofactoren die aanwezig zijn een impact kunnen hebben op de gezondheid van de werknemers (doordat ze bv. stress, burn-outs of ongeoorloofd gedrag uitlokken).

  Meer info