Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Psychosociale risico's op het werk

Psychosociale risico's op het werk zijn professionele risico's die een objectief gevaar vormen en die de medewerkers psychische en eventueel ook lichamelijke schade kunnen berokkenen.

De meest gekende uitingen zijn stress, burn-outconflicten en geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag.

Van toepassing voor
Federale ambtenaren