Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
Federale ambtenaren

Inhoudstafel

 

De wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, ook de "welzijnswet" genoemd, is de basiswet op het vlak van de veiligheid en de gezondheid op het werk. Deze wet schept namelijk een kader op basis waarvan uitvoeringsbesluiten worden genomen.

Het merendeel van deze uitvoeringsbesluiten werd gecodificeerd in de Codex over het welzijn op het werk.

Op de website van de FOD Werkgelegenheid vind je heel wat informatie en toelichting bij de welzijnswet en de codex.