Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
 • Contractuelen
 • Stagiairs
 • Statutairen
 • Mandaathouders
 • Het geven van bloed, bloedplaatjes en bloedplasma is beperkt tot de duur van de gift ( ) plus ten hoogste twee uur verplaatsing.

  Een bloedgift kan gebeuren in een bloedtransfusiecentrum of bij een bloedafname ten lande georganiseerd door een lokale afdeling van het Rode Kruis of in samenwerking met de werkgever.

  Er is geen maximumduur voor het verlof per jaar. Dit sluit niet uit dat er nog rekening moet worden gehouden met de momenteel geldende beperking van het aantal giften per jaar.

 • Gevolgen

  Contractuelen

  • Recht op wedde: ja
  • Recht op weddeverhoging: ja
  • Vermindering jaarlijks vakantieverlof : nee

  Statutairen, stagiairs en mandaathouders

  • Administratieve stand: dienstactiviteit
  • Recht op wedde: ja
  • Vermindering ziektekrediet: neen
  • Vermindering jaarlijks vakantieverlof: neen

Regelgeving

Koninklijk besluit van 19 november 1998

Koninklijk besluit van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen Gecoördineerde versie