Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Nieuws

 • In het Staatsblad: arbeidsongevallen

  26 april 2024
  Het koninklijk besluit van 9 april 2024 en het ministerieel besluit van 24 april 2024 voorzien in een aantal wijzigingen rond arbeidsongevallen (inwerkingtreding op 1 juni 2024).
  • Werken bij de overheid

Publicaties

Regelgeving

 • Koninklijk besluit van 19 november 1998

  Koninklijk besluit van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen Gecoördineerde versie
 • Koninklijk besluit van 11 oktober 1991

  Koninklijk besluit van 11 oktober 1991 tot vaststelling van de nadere regelen voor de uitoefening van het recht op een verlof om dwingende reden Gecoördineerde versie (Justel)