Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
 • Contractuelen
 • Stagiairs
 • Statutairen
 • Mandaathouders

Inhoudstafel

 • Borstvoedingspauzes

  Tot negen maanden na de geboorte van je kind krijg je als vrouwelijk personeelslid een dienstvrijstelling om borstvoeding te geven of om af te kolven: 

  • Als je ten minste 4 uur werkt op een dag heb je die dag recht op één pauze van een half uur.
  • Als je ten minste 7u30 werkt op een dag heb je die dag recht op twee pauzes van een half uur. Je mag de twee pauzes in één keer nemen.

  De werkuren die je op de dag zelf presteert, bepalen hoeveel pauzes je mag opnemen.

  • Voorbeelden

   • De dag waarop je 3u48 werkt, heb je geen recht op een borstvoedingspauze want je werkt minder dan 4 uur.
   • De dag waarop je 6 uur werkt, heb je recht op één pauze van een half uur. Je werkt dan effectief 5u30.
   • De dag waarop je 7u36 werkt, heb je recht op twee pauzes van een half uur. Je werkt dan effectief 6u36. 
  • Let wel, je hebt geen recht om je kind gedurende de rest van de werkuren te verzorgen op je werkplaats, en je mag de borstvoedingspauzes niet gebruiken om later aan te komen of vroeger te vertrekken.

   Hoe vraag je borstvoedingsverlof aan?

   Breng je diensthoofd twee weken op voorhand op de hoogte dat je gebruik wenst te maken van de borstvoedingspauzes en spreek met hem af op welke tijdstippen je de pauzes zal nemen. 

   Maandelijks breng je één van de volgende documenten mee waaruit blijkt dat je borstvoeding geeft:

   • een attest van een consultatiebureau voor zuigelingen (Kind en Gezin, O.N.E., Dienst für Kind und Familie)
   • een medisch getuigschrift
  • Gevolgen

   Contractuelen

   • Recht op wedde: ja
   • Recht op weddeverhoging: ja
   • Vermindering jaarlijks vakantieverlof: nee

   Statutairen

   • Administratieve stand: dienstactiviteit
   • Recht op wedde: ja
   • Vermindering ziektekrediet: nee
   • Vermindering jaarlijks vakantieverlof: nee

  Regelgeving

  Koninklijk besluit van 19 november 1998

  Koninklijk besluit van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen Gecoördineerde versie