Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
 • Contractuelen
 • Stagiairs
 • Statutairen
 • Mandaathouders

Inhoudstafel

 • De voorwaarden voor het verkrijgen van opvangverlof

  Je kan opvangverlof krijgen:

  • als je de pleegvoogdij opneemt van een kind jonger dan tien jaar
  • als je  een minderjarige in je gezin opneemt ingevolge een rechterlijke beslissing tot plaatsing in een opvanggezin

  Voor een kind jonger dan drie jaar bedraagt het verlof ten hoogste zes weken, in de andere gevallen ten hoogste vier weken. De maximumduur van het opvangverlof wordt verdubbeld wanneer het opgenomen kind een persoon met een handicap is.

  Het opvangverlof moet ingaan op de datum waarop het kind daadwerkelijk in je gezin wordt opgenomen. Je kan het verlof niet opsplitsen. 

  Het opvangverlof wordt verminderd met het aantal werkdagen pleegzorgverlof dat al opgenomen werd in hetzelfde jaar voor hetzelfde kind.

 • Gevolgen

  Contractuelen

  • Recht op wedde: ja
  • Recht op weddeverhoging: ja
  • Vermindering jaarlijks vakantieverlof: nee

  Statutairen, stagiairs en mandaathouders

  • Administratieve stand: dienstactiviteit
  • Recht op wedde: ja
  • Vermindering ziektekrediet : nee
  • Vermindering jaarlijks vakantieverlof : nee

Regelgeving

Koninklijk besluit van 19 november 1998

Koninklijk besluit van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen Gecoördineerde versie