Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
Federale ambtenaren

Inhoudstafel

Adoptieverlof

Bij een adoptieprocedure krijg je adoptieverlof (opname van een kind in het gezin met het oog op adoptie).

 • Adoptieverlof contractuelen (kunnen kiezen tussen het systeem van de privésector en het systeem van de openbare sector)
 • Adoptieverlof statutairen, stagiairs, mandaathouders (systeem openbare sector)

Duur adoptieverlof

per adoptieouder

maximum 6 weken (of 8 weken bij gelijktijdige adoptie meerdere kinderen (maximumleeftijd 18 jaar))

 bijkomende weken te verdelen

tussen de adoptieouders

 maximum

indien eenoudergezin

 maximum (per gezin)  indien 2 adoptieouders (*)

  Vanaf 1.01.2021

 2 weken

 6+2=8 weken 

 6+6+2=14 weken 

  vanaf 1.01.2023

 3 weken

 6+3=9 weken 

 6+6+3=15 weken 

  vanaf 1.01.2025

 4 weken

 6+4=10 weken 

 6+6+4=16 weken 

  Vanaf 1.01.2027

 5 weken

 6+5=11 weken 

 6+6+5=17 weken 

(*) Als een adoptiegezin bestaat uit twee adoptieouders dan verdelen ze onderling de bijkomende weken, ongeacht het statuut van beide adoptieouders (zelfstandige, werknemer of ambtenaar). Het personeelslid bezorgt zijn werkgevende overheid deze verdeling via een verklaring op eer.

 

Als je iemand opvangt als pleegouder, kan je hiervoor pleegouderverlof, opvangverlof of pleegzorgverlof krijgen.

Duur pleegouderverlof

 per pleegouder

 maximum 6 weken (of 8 weken bij gelijktijdige plaatsing meerdere kinderen)

bijkomende weken te verdelen

tussen de pleegouders

maximum

indien eenoudergezin

 maximum (per gezin) indien 2 pleegouders (*)

  vanaf 1.01.2021

 2 weken

 6+2=8 weken 

 6+6+2=14 weken 

  vanaf 1.01.2023

 3 weken

 6+3=9 weken 

 6+6+3=15 weken 

  vanaf 1.01.2025

 4 weken

 6+4=10 weken 

 6+6+4=16 weken 

  vanaf 1.01.2027

 5 weken

 6+5=11 weken 

 6+6+5=17 weken 

(*) Als een pleeggezin bestaat uit twee pleegouders dan verdelen zij onderling de bijkomende weken, ongeacht het statuut van beide pleegouders (zelfstandige, werknemer of ambtenaar). Het personeelslid bezorgt zijn werkgevende overheid deze verdeling via een verklaring op eer.

 

 • Opvangverlof kan je aanvragen in het begin van de plaatsing van het pleegkind in je gezin in het kader van de pleegvoogdij.

Duur opvangverlof

Voornaamste voorwaarden

 • Kind < 3 jaar: ten hoogste 6 weken
 • Kind > 3 jaar: ten hoogste 4 weken.

 

Opgenomen kind heeft een handicap  -> maximumduur  wordt verdubbeld

 

 • Voor pleegvoogdij van een kind jonger dan tien jaar
 • Verminderd met het aantal dagen pleegzorgverlof dat al genomen werd in hetzelfde kalenderjaar voor hetzelfde kind

 

 

 

 • Pleegzorgverlof kan je nemen als een minderjarige of een persoon met een handicap in je gezin geplaatst wordt.

Het kan genomen worden voor bepaalde verplichtingen, opdrachten en situaties.

Contractuele personeelsleden kunnen kiezen tussen het systeem van de openbare sector en het systeem privésector(externe link).

Duur pleegzorgverlof

Voornaamste voorwaarden

6 dagen

 • Bewijzen dat je pleegouder bent
 • Het pleegkind moet minderjarig zijn
 • Geen leeftijdsgrens voor een pleeggast
 • Verminderd met het aantal dagen opvangverlof dat al genomen werd in hetzelfde kalenderjaar