Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
 • Contractuelen
 • Stagiairs
 • Statutairen
 • Mandaathouders

Inhoudstafel

 • Je hebt recht op pleegouderverlof bij pleegzorg van lange duur. De pleegzorg van lange duur is een pleegzorg waarvan bij aanvang duidelijk is dat het kind voor minstens 6 maanden in hetzelfde pleeggezin bij dezelfde pleegouders zal verblijven.

  Wat is een pleegouder?

  Je bent pleegouder als je bent aangesteld en vernoemd in een formele aanstellingsbeslissing van de rechtbank, door een door een Gemeenschap erkende dienst voor pleegzorg, door de diensten van ‘l’Aide à la Jeunesse’, door het Comité Bijzondere Jeugdbijstand of door de ‘Jugendhilfedienst’.

  Duur en voorwaarden

  Elke pleegouder heeft recht op maximum 6 weken, voor een minderjarig kind.

  Je kan dit verlof niet opsplitsen en je moet het opnemen binnen twaalf maanden na de opname van het kind in je gezin.

  Het pleegouderverlof van 6 weken per ouder wordt opgetrokken met een aantal bijkomende weken volgens onderstaand groeipad:

  Duur pleegouderverlof

   per pleegouder

   maximum 6 weken (of 8 weken bij gelijktijdige plaatsing meerdere kinderen)

  bijkomende weken te verdelen

  tussen de pleegouders

  maximum

  indien eenoudergezin

  maximum (per gezin)

  indien 2 pleegouders (*)

    vanaf 1.01.2021

   2 weken

   6+2=8 weken 

   6+6+2=14 weken 

    vanaf 1.01.2023

   3 weken

   6+3=9 weken 

   6+6+3=15 weken 

    vanaf 1.01.2025

   4 weken

   6+4=10 weken 

   6+6+4=16 weken 

    vanaf 1.01.2027

   5 weken

   6+5=11 weken 

   6+6+5=17 weken 

  (*) Als een pleeggezin bestaat uit twee pleegouders dan verdelen zij onderling de bijkomende weken, ongeacht het statuut van beide pleegouders (zelfstandige, werknemer of ambtenaar). Het personeelslid bezorgt zijn werkgevende overheid deze verdeling via een verklaring op eer.

  Praktisch

  • Je vraagt dit verlof 1 maand op voorhand aan.
  • Je stelt een verklaring op erewoord op als er meerdere pleegouders zijn.
  • Je levert het bewijs dat je pleegouder bent aan de hand van de formele aanstellingsbeslissing.
 • Gevolgen

  Statutairen, stagiairs, mandaathouders

  • Recht op wedde: dienstactiviteit
  • Vermindering jaarlijks vakantieverlof: neen
  • Vermindering ziekteverlof: neen
  • Het pleegouderverlof is een verlofstelsel dat de vierdagenweek en het halftijds werken vanaf 50 of 55 jaar opschorten.

    

  Contractuelen

  • Recht op wedde: ja
  • Recht op weddeverhoging: ja
  • Vermindering jaarlijks vakantieverlof: neen
  • Het pleegouderverlof is een verlofstelsel dat de vierdagenweek en het halftijds werken vanaf 50 of 55 jaar opschorten.

Regelgeving

 • Wet van 3 juli 1978

  Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten Gecoördineerde versie (Justel)
 • Koninklijk besluit van 19 november 1998

  Koninklijk besluit van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen Gecoördineerde versie