Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Inhoudstafel

 • De pleegzorg van lange duur is een pleegzorg waarvan bij aanvang duidelijk is dat het kind voor minstens 6 maanden in hetzelfde pleeggezin bij dezelfde pleegouders zal verblijven.

  Duur en voorwaarden

  Elke pleegouder heeft recht op maximum 6 weken, ongeacht de leeftijd van het minderjarige kind.

  Daarnaast wordt dit verlof voor de periode 2019-2027 voor de pleegouder of voor beide pleegouders samen als volgt verlengd:

  • met 1 week vanaf 1 januari 2019
  • met 2 weken vanaf 1 januari 2021
  • met 3 weken vanaf 1 januari 2023
  • met 4 weken vanaf 1 januari 2025
  • met 5 weken vanaf 1 januari 2027.

  Als er 2 pleegouders zijn, worden de bijkomende weken onder elkaar verdeeld.

  Je kan dit verlof niet opsplitsen en je moet het opnemen binnen twaalf maanden na de opname van het kind in je gezin.

  • Recht op wedde: 3 dagen ten laste van de werkgever. Na de eerste 3 dagen ten laste van de werkgever, zal de ziekteverzekering tussenkomen. Het bedrag van de uitkering is vastgesteld op 82% van het geplafonneerde loon.
  • Recht op weddeverhoging: ja
  • Vermindering jaarlijks vakantieverlof: neen

Regelgeving

 • Wet van 3 juli 1978

  Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten Gecoördineerde versie (Justel)
 • Koninklijk besluit van 3 juli 1996

  Koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994...
 • Koninklijk besluit van 27 oktober 2008

  Koninklijk besluit van 27 oktober 2008 betreffende de afwezigheid van het werk met het oog op het verstrekken van pleegzorgen Belgisch Staatsblad van 27 oktober 2008
 • Koninklijk besluit van 1 maart 2019

  Koninklijk besluit van 1 maart 2019 tot uitvoering van sommige bepalingen van artikel 30sexies van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten inzake het...