Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
 • Stagiairs
 • Statutairen
 • Mandaathouders
 • Je krijgt een verlof van maximum vier werkdagen per kalenderjaar wegens overmacht te wijten aan de ziekte of een ongeval van één van de hierna opgesomde personen waarmee je samenleeft op dezelfde woonplaats:

  • je
  • je bloed- of aanverwant of van je echtgeno(o)t(e)
  • een adoptiekind, iemand over wie je pleegvoogdij uitoefent of iemand die door een rechterlijke beslissing in je (opvang)gezin geplaatst werd
  • je kind dat bij jou verblijft maar gedomicilieerd is bij de andere ouder.

  Dit verlof kan opgenomen worden met één dag, met halve dagen of met meerdere dagen ineens maar niet in uren. 

  Je verantwoordt je aanvraag met een doktersattest.

 • Gevolgen

  • Administratieve stand: dienstactiviteit
  • Recht op wedde: ja
  • Vermindering ziektekrediet: nee
  • Vermindering jaarlijks vakantieverlof: nee

Regelgeving

Koninklijk besluit van 19 november 1998

Koninklijk besluit van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen Gecoördineerde versie