Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Verlof om dwingende redenen van familiaal belang

Alle personeelsleden hebben recht op verlof om dwingende redenen. De redenen om dit verlof op te nemen zijn voor contractuelen echter wat anders dan voor de andere groepen. Bovendien hebben statutairen, stagiairs en mandaathouders nog recht op extra dagen, bv. bij ziekenhuisopname van een naaste of om kinderen op te vangen tijdens schoolvakanties.

Van toepassing voor
 • Contractuelen
 • Stagiairs
 • Statutairen
 • Mandaathouders

Inhoudstafel

 • Statutairen, stagiairs en mandaathouders

  Je hebt recht op een verlof om dwingende redenen van familiaal belang van maximaal 20 werkdagen per jaar:

  • bij de ziekenhuisopname van een persoon met wie je onder hetzelfde dak woont of van een bloed- of aanverwant in de eerste graad met wie je niet onder hetzelfde dak woont
  • om je kinderen jonger dan 15 tijdens de schoolvakanties op te vangen
  • om de mindervalide kinderen jonger dan 18 tijdens de schoolvakanties op te vangen
  • om tijdens de schoolvakanties kinderen op te vangen die onder het statuut van de verlengde minderjarigheid werden geplaatst
  • om andere dwingende redenen die door je dienst erkend zijn.

  Je kan het verlof opnemen per dag of per halve dag. Als je deeltijds werkt, dan krijg je verlof in verhouding tot je arbeidsprestaties.

  Door het uitzonderlijk karakter van dit verlof en doordat de dwingende redenen heel snel en onverwacht kunnen optreden, zal het in sommige gevallen onvermijdelijk zijn dat je dit verlof op korte termijn (mondeling of schriftelijk) aanvraagt, misschien wel dezelfde dag ('s morgens).

  Op verzoek van je hiërarchische meerdere moet je de dwingende reden bewijzen met de gepaste documenten of met ieder ander bewijsmiddel.

  Contractuelen

  Je hebt recht op een verlof van maximaal 2 x 10 werkdagen per kalenderjaar voor onvoorziene en dringende omstandigheden. Als je deeltijds werkt, dan krijg je verlof in verhouding tot je arbeidsprestaties.

  • 10 kalenderdagen voor dwingende reden

  Een dwingende reden is elke niet te voorziene, los van het werk staande gebeurtenis die jouw dringende en noodzakelijke tussenkomst vereist, zoals:

  • ziekte, ongeval of hospitalisatie van
   • iemand met wie je onder één dak woont 
   • een bloed- of aanverwant in de eerste graad met wie je niet onder één dak woont
  • ernstige materiële beschadiging aan je bezittingen, zoals schade aan je woning door een brand of een natuurramp
  • een verschijning als partij voor een rechtbank
  • andere gebeurtenissen die in onderling akkoord als een dwingende reden beschouwd worden.

  EN

  • 10 werkdagen verlof om dwingende redenen wegens familiaal belang:
   • bij de ziekenhuisopname van een persoon met wie je onder hetzelfde dak woont of van een bloed- of aanverwant in de eerste graad met wie je niet onder hetzelfde dak woont
   • om je kinderen jonger dan 15 tijdens de schoolvakanties op te vangen
   • om de mindervalide kinderen jonger dan 18 tijdens de schoolvakanties op te vangen
   • om tijdens de schoolvakanties kinderen op te vangen die onder het statuut van de verlengde minderjarigheid werden geplaatst
   • om andere dwingende redenen die door je dienst erkend zijn.

  Voor iedereen

  Als je deeltijds werkt, dan krijg je verlof in verhouding tot je arbeidsprestaties.

  Je moet je dienst vooraf verwittigen, of als dat niet kan, zo spoedig mogelijk. Je moet de dwingende reden bewijzen met de gepaste documenten of een ander bewijsmiddel.

   

 • Gevolgen

  Statutairen, stagiairs en mandaathouders

  • Administratieve stand: dienstactiviteit
  • Recht op wedde: nee
  • Vermindering ziektekrediet: nee
  • Vermindering jaarlijks vakantieverlof: nee

  Contractuelen

  • Recht op wedde: nee
  • Recht op weddeverhoging: ja
  • Vermindering jaarlijks vakantieverlof : nee

Regelgeving

 • Koninklijk besluit van 19 november 1998

  Koninklijk besluit van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen Gecoördineerde versie
 • Koninklijk besluit van 11 oktober 1991

  Koninklijk besluit van 11 oktober 1991 tot vaststelling van de nadere regelen voor de uitoefening van het recht op een verlof om dwingende reden Gecoördineerde versie (Justel)