Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Inhoudstafel

 • Duur

  Je hebt recht op 5 dagen zorgverlof per jaar (al dan niet aaneensluitend). Dit verlof kan je nemen om persoonlijke zorg of steun aan een gezinslid of een familielid dat om een ernstige medische reden behoefte heeft aan aanzienlijke zorg of steun (elke vorm van sociale, familiale of emotionele bijstand of verzorging).

  Opname

  Dit verlof kan worden opgenomen in perioden van één of meer dagen per geval. Deze dagen kaderen ook binnen de 10 dagen ‘Verlof om dwingende redenen’. Met andere woorden: als je al 5 dagen zorgverlof opnam, heb je nog 5 dagen ‘Verlof om dwingende redenen’ over.

  Aanvraag

  • Je licht vooraf je werkgever in.
  • Je bezorgt een attest aan je werkgever waaruit blijkt dat het betrokken gezinslid of familielid om een ernstige medische reden behoefte heeft aan aanzienlijke zorg of steun. Dit attest mag de medische reden zelf niet vermelden.

  Wat wordt verstaan onder gezins- of familielid?

  • gezinslid: elke persoon die samenwoont met het personeelslid
  • familielid: je of de persoon met wie je wettelijk samenwoont en je bloedverwanten tot de eerste graad.
 • Gevolgen

  • Recht op wedde: neen.

   Wel als je kiest voor dit zorgverlof (voor statutairen en contractuelen)
  • Vermindering jaarlijks vakantieverlof : neen