Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
 • Contractuelen
 • Stagiairs
 • Statutairen
 • Mandaathouders
 • In de kijker

  Wat is er veranderd?

  Dit verlof:

  • vervangt het 'uitzonderlijk verlof wegens overmacht' en is nu 5 dagen ipv 4 dagen
  • is in totaal 5 dagen en niet 5 dagen per persoon
  • is ook voor ouders die niet samenwonen
  • is nu ook voor contractuelen
  • heeft geen modeldocument om te laten invullen. Een gewoon doktersattest volstaat.
 • Je krijgt zorgverlof van maximum vijf werkdagen per kalenderjaar voor medische redenen van één van je gezins- of familieleden.

  Met ‘gezinsleden’ wordt bedoeld:

  • de personen die met jou samenleven (zelfde woonplaats): je natuurlijk kind, je adoptiekind, je pleegkind, …

  Met ‘familieleden’ wordt bedoeld:

  • je ouders die niet met jou samenleven (niet de ouders van je )
  • je kinderen die niet met jou samenleven (niet de kinderen van je partner).

   

  Contractuelen

  Als contractueel personeelslid heb je ook recht op dit verlof, maar je moet kiezen tussen dit zorgverlof en het zorgverlof specifiek voor contractuelen.

  Hoe opnemen?

  Dit verlof kan opgenomen worden met één dag, met halve dagen of met meerdere dagen ineens maar niet in uren. 

  Je verantwoordt je aanvraag met een doktersattest maar de medische reden mag er niet op vermeld worden (volgens de privacyregels). Het is ook mogelijk om op het begin van het jaar een doktersattest voor de volledige 5 dagen te maken (voor chronische ziektes, een handicap, … bvb).

 • Gevolgen

  Statutairen

  • Administratieve stand: dienstactiviteit
  • Recht op wedde: ja
  • Vermindering ziektekrediet: nee
  • Vermindering jaarlijks vakantieverlof: nee

    

  Contractuelen

  • Recht op wedde: ja
  • Vermindering jaarlijks vakantieverlof: nee

Regelgeving

Koninklijk besluit van 19 november 1998

Koninklijk besluit van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen Gecoördineerde versie