Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Minder werken

Er bestaan voor federale personeelsleden verschillende vormen van verloven en afwezigheden om minder te gaan werken. Je kan loopbaanonderbreking nemen of deeltijds gaan werken. Daarnaast zijn er nog een aantal specifieke afwezigheden.
 

Nieuws

 • In het Staatsblad: arbeidsongevallen

  26 april 2024
  Het koninklijk besluit van 9 april 2024 en het ministerieel besluit van 24 april 2024 voorzien in een aantal wijzigingen rond arbeidsongevallen (inwerkingtreding op 1 juni 2024).
  • Werken bij de overheid

Publicaties

Regelgeving

 • Koninklijk besluit van 9 maart 2017

  Koninklijk besluit van 9 maart 2017 tot wijziging van diverse bepalingen rond flexwerk in de overheidssector Belgisch Staatsblad van 21 maart 2017
 • Koninklijk besluit van 20 september 2012

  Koninklijk besluit van 20 september 2012 houdende diverse bepalingen betreffende de vierdagenweek en het halftijds werken vanaf 50 of 55 jaar Gecoördineerde versie
 • Wet van 19 juli 2012

  Wet van 19 juli 2012 betreffende de vierdagenweek en het halftijds werken vanaf 50 of 55 jaar in de openbare sector Gecoördineerde versie
 • Koninklijk besluit van 19 november 1998

  Koninklijk besluit van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen Gecoördineerde versie