Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Minder werken

Er bestaan voor federale personeelsleden verschillende vormen van verloven en afwezigheden om minder te gaan werken. Je kan loopbaanonderbreking nemen of deeltijds gaan werken. Daarnaast zijn er nog een aantal specifieke afwezigheden.