Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Minder werken

Er bestaan voor federale personeelsleden verschillende vormen van verloven en afwezigheden om minder te gaan werken. Je kan loopbaanonderbreking nemen of deeltijds gaan werken. Daarnaast zijn er nog een aantal specifieke afwezigheden.
 

Regelgeving

  • Koninklijk besluit van 20 september 2012

    Koninklijk besluit van 20 september 2012 houdende diverse bepalingen betreffende de vierdagenweek en het halftijds werken vanaf 50 of 55 jaar

  • Wet van 19 juli 2012

    Wet van 19 juli 2012 betreffende de vierdagenweek en het halftijds werken vanaf 50 of 55 jaar in de openbare sector