Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
 • Contractuelen
 • Statutairen

Inhoudstafel

 • Algemeen

  Statutaire ambtenaren kunnen enkel halftijdse loopbaanonderbreking opnemen, contractuelen kunnen hun prestaties verminderen met de helft, een derde, een vierde of een vijfde. Stagiairs en mandaathouders hebben hier geen recht op.

  Dit verlof is niet van toepassing op

  • stagiairs
  • leidinggevenden A4 en A5 (wel met toestemming van de leidinggevende en op voorwaarde dat de goede werking van de dienst niet verstoord wordt)
  • mandaathouders.

  Na overgang van een contractuele naar een statutaire functie, ontvang je geen nieuw kapitaal voor je loopbaanonderbreking(en).

  Tijdens een periode van deeltijdse loopbaanonderbreking mag je werken als zelfstandige op voorwaarde dat er geen belangenconflict is tussen je zelfstandige functie en je functie bij de federale overheid.

   

  Duur

  Je kan tijdens je loopbaan 60 maanden deeltijdse loopbaanonderbreking nemen. Statutairen kunnen enkel halftijdse loopbaanonderbreking nemen. De opeenvolgende periodes van de halftijdse loopbaanonderbreking duren minimum drie en maximum twaalf maanden.

   

  Aanvraag

  Statutairen

  Je vraagt de loopbaanonderbreking minstens twee maanden vooraf schriftelijk aan via je personeelsdienst, tenzij je administratie een kortere termijn aanvaardt.

  • Bij je aanvraag geef je aan welke vrije dagen je wil.
  • Vermindering met de helft: De werkverdeling gebeurt in volledige dagen, halve dagen of in uren en kunnen gespreid worden over 1 week of 1 maand

  De leidend ambtenaar of zijn afgevaardigde kent je verlof toe en bepaalt je werkkalender. Als je niet akkoord gaat met de werkkalender, kan je van je verlofaanvraag afzien.

  In functie van de noden van de dienst of op jouw vraag kan de werkkalender door de leidend ambtenaar  (of zijn afgevaardigde) worden aangepast. Je wordt twee maanden op voorhand op de hoogte gebracht van deze aanpassing.

  Een tijdelijke aanpassing van de werkkalender is mogelijk bij onderling akkoord tussen je functionele chef en jezelf.

   

  De premie vraag je aan bij de RVA.

  Je kan een verlenging ten minste één maand voor het verstrijken van de lopende periode aanvragen. Als statutair kan je het verlof voortijdig stopzetten met een opzegperiode van twee maanden. Ook hier aanvaardt je organisatie soms andere termijnen.

   

  Contractuelen

  Vanaf de eerste dag van de tewerkstelling kan je als contractueel personeelslid een aanvraag voor loopbaanonderbreking of vermindering van de arbeidsprestaties indienen. Het is echter wel alleen mogelijk als de werkgever schriftelijk zijn akkoord heeft gegeven. Vanaf het moment dat een contractueel personeelslid minstens 12 maanden bij dezelfde werkgever tewerkgesteld is, kan hij een recht doen gelden op de "gewone" volledige loopbaanonderbreking of op de "gewone" halftijdse loopbaanonderbreking

  Er is geen enkele wettelijke vormvereiste voor de aanvraag bij de werkgever van ‘gewone’ volledige of deeltijdse loopbaanonderbreking voor een contractueel personeelslid. Het akkoord tussen het personeelslid en de werkgever om de arbeidsovereenkomst volledig te schorsen of de arbeidsprestaties te verminderen in het kader van de loopbaanonderbreking moet enkel schriftelijk worden vastgelegd. Voor de deeltijdse loopbaanonderbreking moet deze schriftelijke overeenkomst worden opgemaakt in overeenstemming met artikel 11bis van de Arbeidsovereenkomstenwet: dit betekent dat

  • deze overeenkomst voor elke aanvrager afzonderlijk schriftelijk moet worden opgemaakt
  • uiterlijk op het tijdstip waarop het personeelslid start met zijn vermindering van de arbeidsprestaties
  • de overeengekomen deeltijdse arbeidsregeling en het werkrooster moet vermelden.

    

  De premie vraag je aan bij de RVA.

  Als contractueel kan je het verlof stopzetten na onderling akkoord met je werkgever. Je kan een verlenging ten minste één maand voor het verstrijken van de lopende periode aanvragen.

   

  Meer info

 • Bijzonderheden en gevolgen voor contractuelen

  Bijzonderheden

  Als je als contractueel volgens een voltijds uurrooster werkt, kunnen je prestaties verminderd worden met de helft, een derde, een vierde of een vijfde. Verwar deeltijdse loopbaanonderbreking met een vijfde niet met de vrijwillige vierdagenweek. Bij die laatste moet je verplicht een dag per week kiezen waarop je thuis blijft en bij loopbaanonderbreking kan je bijvoorbeeld elke dag iets vroeger stoppen.

  Als je als contractueel volgens een deeltijds uurrooster werkt, heb je beperktere mogelijkheden voor een deeltijdse loopbaanonderbreking.

  • Je moet minstens 3/4 werken om in aanmerking te komen voor een halftijdse loopbaanonderbreking.
  • Als die voorwaarde vervuld is, moet je minstens 50% blijven werken.
  • Je mag je prestaties niet verminderen met 1/3, 1/4, 1/5 of 1/10.

  Als contractueel kan je vanaf 55 jaar onbeperkt deeltijds werken (of vanaf 50 jaar in bepaalde uitzonderingssituaties (zware beroepen en knelpuntberoepen)).

   

  Gevolgen

  • Recht op wedde: als je je loopbaan deeltijds onderbreekt, ontvang je je wedde voor de verminderde prestaties en een uitkering van de RVA als 50+’er krijg je een hogere uitkering
  • Recht op weddeverhoging: ja
  • Vermindering jaarlijks vakantieverlof: ja
 • Bijzonderheden en gevolgen voor statutairen

  Bijzonderheden

  Als statutair kan je enkel halftijdse loopbaanonderbreking nemen. Je kan bovendien vragen om periodes van volledige loopbaanonderbreking om te zetten in periodes van halftijdse loopbaanonderbreking, wanneer je 60 maanden halftijdse loopbaanonderbreking volledig uitgeput zijn.

  Voorbeeld:

  Je hebt je 60 maanden halftijdse loopbaanonderbreking volledig uitgeput en hebt nog een krediet van 50 maanden voltijdse. Je kan hiermee bijvoorbeeld 12 maanden halftijdse loopbaanonderbreking nemen. Je krediet voor voltijdse loopbaanonderbreking wordt dan wel 38 maanden en niet 44!

  • De periodes van deeltijdse loopbaanonderbreking die je opnam vóór 1 december 1998 of die liepen op 1 december 1998 (en die laatste voor de toegestane duur) worden niet in aanmerking genomen voor de vaststelling van het recht op 60 maanden halftijdse loopbaanonderbreking. Voor de personeelsleden die op dat moment reeds vastbenoemd waren in een federale dienst, is het alsof ze nog geen deeltijdse loopbaanonderbreking genomen hebben.
  • Periodes van deeltijdse loopbaanonderbreking (vermindering met een derde en een vierde) die opgenomen werden tussen 1 december 1998 en 30 juni 2002 worden wel aangerekend op het maximum van 60 maanden.

   

  Gevolgen

  • Administratieve stand: dienstactiviteit

  • Recht op wedde: als je je loopbaan halftijds onderbreekt, ontvang je 50% van je wedde en een uitkering van de RVA

  • Vermindering ziektekrediet: ja
  • Vermindering jaarlijks vakantieverlof: ja

Regelgeving