Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
 • Contractuelen
 • Statutairen

Inhoudstafel

 • De loopbaanonderbreking voor mantelzorg is een thematische loopbaanonderbreking vanaf 1 januari 2021. Door dit verlof voor mantelzorg, kan je je prestaties volledig of gedeeltelijk onderbreken om hulp of bijstand te geven aan een persoon die zich door zijn hoge leeftijd, gezondheidstoestand of handicap kwetsbaar in een afhankelijkheidssituatie bevindt. Het hoeft geen familie- of gezinslid te zijn.

   

  Voorwaarden

  Om een verlof voor mantelzorg te krijgen, moet je

  • erkend zijn als mantelzorger (met sociaal recht) van de persoon voor wie je dit verlof wil opnemen en het bewijs voorleggen aan zowel je werkgever als aan de RVA. Je moet een erkenning 'mantelzorger met sociaal recht' aanvragen door een verklaring op eer in te dienen bij je ziekenfonds dat hierover beslist. Voor alle informatie over de erkenning als mantelzorger met sociaal recht kan je contact opnemen met je ziekenfonds.
  • op de begindatum van het verlof voor mantelzorg moet je voltijds werken om een onderbreking van 1/2de of 1/5de te vragen. Er is geen voorwaarde als je het verlof volledig wil opnemen.
  • nog meer specifieke voorwaarden op de site van de RVA.
  • Mandaathouders hebben geen recht op mantelzorgverlof.

  Duur

  Per zorgbehoevende persoon

  Je kan 3 maanden voltijds verlof voor mantelzorg (of 6 maanden halftijds of 1/5) nemen per zorgbehoevende persoon.

  Per personeelslid

  Volledige opname van het verlof bedraagt maximum zes maanden over de gehele beroepsloopbaan of maximum 12 maanden in geval van een opname in een halftijdse of 1/5 onderbreking. Je kan dus in totaal wel 6 maanden voltijds verlof voor mantelzorg nemen maar dan voor 6 verschillende zorgbehoevende personen. Een werknemer die erkend mantelzorger is van verschillende zorgbehoevende personen, zal over zijn gehele beroepsloopbaan in totaal nooit meer dan zes maanden voltijds verlof voor mantelzorg kunnen opnemen.

  Hoe opnemen?

  Je kan het verlof opnemen:

  • via een halftijdse onderbreking, je werkt dan nog 50% van een voltijdse uurregeling
  • via een onderbreking met 1/5, je werkt dan nog 80% van een voltijdse uurregeling 
  • volledig, je werkt dan niet meer.

  Bedrag onderbrekingsuitkering

  De onderbrekingsuitkering is forfaitair. Je vindt de bedragen op de site van de RVA.  Aanvraag

  Bij een aanvraag om verlof voor mantelzorg moet je:

   

  Meer info

 • Gevolgen

  • Contractuelen

   Als je in een uurrooster werkt dat minstens gelijk is aan ¾ van een voltijdse betrekking, kan je je prestaties verminderen tot een halftijdse betrekking.

  • Recht op wedde: nee, je ontvangt een uitkering van de RVA of bij een deeltijdse loopbaanonderbreking een deeltijdse wedde en een uitkering van de RVA.
  • Recht op weddeverhoging:
  • Volledige loopbaanonderbreking: nee

   Deeltijdse loopbaanonderbreking: ja

  • Vermindering jaarlijks vakantieverlof: ja
  • Statutairen

  • Administratieve stand: dienstactiviteit
  • Recht op wedde: nee, je ontvangt een uitkering van de RVA of bij een deeltijdse loopbaanonderbreking een deeltijdse wedde en een uitkering van de RVA.
  • Vermindering ziektekrediet: ja
  • Vermindering jaarlijks vakantieverlof: ja
  • Invloed op je pensioen -> contacteer de federale pensioendienst Federale Pensioendienst.

Regelgeving

 • Koninklijk besluit van 19 november 1998

  Koninklijk besluit van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen Gecoördineerde versie
 • Koninklijk besluit van 18 juli 2019

  Koninklijk besluit van 18 juli 2019 betreffende de cumulatie van onderbrekingsuitkeringen en de uitoefening van een bijkomende zelfstandige activiteit in geval van vermindering van...
 • Koninklijk besluit van 20 juli 2021

  Koninklijk besluit van 20 juli 2021 houdende uitvoering van artikel 100ter, § 3, tweede lid, van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen Belgisch Staatsblad...
 • Wet van 22 januari 1985

  Wet van 22 januari 1985 - Herstelwet houdende sociale bepalingen Gecoördineerde versie (Justel)