Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Loopbaanonderbreking

Als federaal personeelslid kan je je loopbaan onderbreken. Je neemt dan een ‘gewone’ loopbaanonderbreking. Daarbovenop bestaat de mogelijkheid om een loopbaanonderbreking te nemen om een zwaar ziek gezins- of familielid te verzorgen, naar aanleiding van een geboorte, adoptie of plaatsing (ouderschap) en voor palliatieve verzorging. Je hebt recht op alle verschillende vormen van loopbaanonderbreking die op jou van toepassing zijn. De verschillende vormen kunnen op elkaar volgen op voorwaarde dat de aanvraagtermijnen gerespecteerd worden.

Regelgeving