Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Loopbaanonderbreking

Als federaal personeelslid kan je je loopbaan onderbreken. Je neemt dan een ‘gewone’ loopbaanonderbreking. Daarbovenop bestaat de mogelijkheid om een loopbaanonderbreking te nemen om een zwaar ziek gezins- of familielid te verzorgen, naar aanleiding van een geboorte, adoptie of plaatsing (ouderschap) en voor palliatieve verzorging. Je hebt recht op alle verschillende vormen van loopbaanonderbreking die op jou van toepassing zijn. De verschillende vormen kunnen op elkaar volgen op voorwaarde dat de aanvraagtermijnen gerespecteerd worden.

Regelgeving

 • Koninklijk besluit van 20 juli 2021

  Koninklijk besluit van 20 juli 2021 houdende uitvoering van artikel 100ter, § 3, tweede lid, van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen Belgisch Staatsblad...
 • Koninklijk besluit van 18 juli 2019

  Koninklijk besluit van 18 juli 2019 betreffende de cumulatie van onderbrekingsuitkeringen en de uitoefening van een bijkomende zelfstandige activiteit in geval van vermindering van...
 • Koninklijk besluit van 4 juni 1999

  Koninklijk besluit van 4 juni 1999 tot invoeging van een recht op loopbaanonderbreking voor de contractuele personeelsleden tewerkgesteld in de federale overheidsdiensten wegens...
 • Koninklijk besluit van 19 november 1998

  Koninklijk besluit van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen Gecoördineerde versie
 • Wet van 22 januari 1985

  Wet van 22 januari 1985 - Herstelwet houdende sociale bepalingen Gecoördineerde versie (Justel)