Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
Statutairen

Inhoudstafel

 • Verkiezingen

  Je kan dit verlof  krijgen voor verkiezingen voor

  • de federale wetgevende kamer
  • de gewest- en gemeenschapsparlementen
  • de provincieraden
  • de gemeenteraden
  • het Europese Parlement

   

  Duur

  Om de duur van de verkiezingscampagne te bepalen wordt de datum van de effectieve kandidaatstelling voor een bepaalde verkiezing bij de voorzitter van het hoofdbureau in aanmerking genomen:

  • voor de Kamer gebeurt de indiening van de voordrachtsakte op de 25ste of de 24ste dag voor de stemming
  • voor het Vlaamse Parlement, het Waalse Parlement, het Parlement van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest of het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap gebeurt de indiening van de voordrachtsakte op de 29ste of de 28ste dag voor de stemming
  • voor de provincieraadsverkiezingen gebeurt de indiening van de voordrachtsakte op de 29ste of de 28ste dag voor de stemming
  • voor de gemeenteraadsverkiezingen  gebeurt de indiening van de voordrachtsakte op de 29ste of de 28ste dag voor de stemming
  • voor het Europees Parlement gebeurt de indiening van de voordrachtsakte op de 58ste of de 57ste dag voor de stemming.
 • Gevolgen

  • Administratieve stand: dienstactiviteit
  • Recht op wedde: nee
  • Vermindering ziektekrediet: ja
  • Vermindering jaarlijks vakantieverlof: ja

Regelgeving

Koninklijk besluit van 19 november 1998

Koninklijk besluit van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen Gecoördineerde versie