Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
 • Contractuelen
 • Stagiairs
 • Statutairen

Inhoudstafel

 • Informeer je werkgever

  Als je zwanger bent, laat dit dan zo snel mogelijk weten aan je werkgever. Vanaf dat ogenblik treden er immers een aantal wettelijke beschermingsmaatregelen in werking, die betrekking hebben op je gezondheid en op die van je ongeboren kind. 

  Tijdens je zwangerschap of de periode waarin je borstvoeding geeft, mag je bijvoorbeeld niet verplicht worden om meer dan 38u per week te werken.

   

  Verwijdering van de arbeidsplaats

  Je werkgever is ook verplicht om de risico’s voor je veiligheid en gezondheid, en die van je ongeboren kind, op de werkplek te evalueren.  Als er inderdaad risico’s zijn, moeten je werkomstandigheden aangepast worden, of kan je van werkplaats veranderen.

  Als deze maatregelen het risico niet verkleinen, zal je van ambtswege in verlof geplaatst wordt en dus vrijgesteld zijn van arbeid voor de periode die nodig is.

   

  Meer info

  Meer info over moederschapsbescherming

 • Gevolgen

  Contractuelen

  • Recht op wedde: neen, maar je krijgt een uitkering van het ziekenfonds
  • Recht op weddeverhoging: ja
  • Vermindering jaarlijks vakantieverlof: neen

  ​​​​​​​

  Statutairen, stagiairs

  • Administratieve stand: dienstactiviteit
  • Recht op wedde: ja
  • Vermindering ziektekrediet: neen
  • Vermindering jaarlijks vakantieverlof: neen

Regelgeving