Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Regelgeving

 • Koninklijk besluit van 18 juli 2019

  Koninklijk besluit van 18 juli 2019 betreffende de cumulatie van onderbrekingsuitkeringen en de uitoefening van een bijkomende zelfstandige activiteit in geval van vermindering van...

 • Koninklijk besluit van 12 augustus 1993

  Koninklijk besluit van 12 augustus 1993 betreffende het verlof toegekend aan bepaalde, ter beschikking van de Koning of de Prinsen en Prinsessen van België gestelde personeelsleden...

 • Wet van 18 september 1986

  Wet van 18 september 1986 tot instelling van het politiek verlof voor de personeelsleden van de overheidsdiensten

 • Koninklijk besluit van 2 april 1975

  Koninklijk besluit van 2 april 1975 betreffende het verlof dat aan sommige personeelsleden in overheidsdienst wordt verleend voor het verrichten van bepaalde prestaties ten behoeve...
 • Koninklijk besluit van 1 juni 1964

  Koninklijk besluit van 1 juni 1964 tot vaststelling van de administratieve toestand van sommige ambtenaren van de rijksbesturen, die in vredestijd militaire prestaties verrichten...