Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
 • Stagiairs
 • Statutairen
 • Mandaathouders
 • Je hebt het recht om sommige militaire prestaties te verrichten in vredestijd (zoals wederoproeping of een taak als reservist).

 • Gevolgen

  • Administratieve stand: dienstactiviteit, tenzij de wederoproeping een volle maand betreft, dan wordt de ambtenaar in non-activiteit geplaatst. De ambtenaar behoudt tijdens de periode van non-activiteit wel zijn aanspraak op bevordering en zijn rechten op bevordering tot een hogere wedde.
  • Recht op wedde: ja, tenzij de wederoproeping een volle maand betreft, dan is het verlof onbezoldigd.
  • Vermindering ziektekrediet: neen
  • Vermindering jaarlijks vakantieverlof: neen

Regelgeving

Koninklijk besluit van 1 juni 1964

Koninklijk besluit van 1 juni 1964 tot vaststelling van de administratieve toestand van sommige ambtenaren van de rijksbesturen, die in vredestijd militaire prestaties verrichten...