Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
Statutairen
  • Op verzoek van de koning, een prins of een prinses van België kan je ter beschikking van hen gesteld worden voor de gevraagde tijd. Er is geen maximumduur voor dit verlof.

  • Gevolgen

    • Administratieve stand: dienstactiviteit
    • Recht op wedde: ja
    • Vermindering ziektekrediet: nee
    • Vermindering jaarlijks vakantieverlof: neen

Regelgeving

Koninklijk besluit van 12 augustus 1993

Koninklijk besluit van 12 augustus 1993 betreffende het verlof toegekend aan bepaalde, ter beschikking van de Koning of de Prinsen en Prinsessen van België gestelde personeelsleden...