Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
 • Contractuelen
 • Statutairen

Inhoudstafel

 • Contractuelen

  Als contractueel personeelslid mag je werken als zelfstandige:

  • tijdens een periode van volledige loopbaanonderbreking. Je hebt echter slechts de eerste 12 maanden recht op cumulatie van een onderbrekingsuitkering met de inkomsten van je zelfstandige activiteit. Voorafgaand aan deze vorm van loopbaanonderbreking moet je aan je werkgever meedelen wat de aard van je zelfstandige activiteit is. Die mag immers niet aan de basis liggen van een mogelijk belangenconflict.
  • tijdens een periode van vermindering van de prestaties in het kader van de loopbaanonderbreking (1/2, 1/5 en 1/10) als zelfstandige in bijberoep, in zoverre dat dit bijberoep reeds uitgeoefend werd gedurende ten minste de twaalf maanden die het begin van de vermindering van de arbeidsprestaties voorafgaan.

  De cumulatie van een onderbrekingsuitkering met de uitoefening van een bijkomende zelfstandige activiteit is toegelaten gedurende een periode van maximum:

  • 24 maanden, in geval van vermindering met 1/2 van het normaal aantal arbeidsuren van een voltijdse betrekking
  • 60 maanden, in geval van vermindering met 1/5 of 1/10 van het normaal aantal arbeidsuren van een voltijdse betrekking.

   

  Statutairen

  Statutaire personeelsleden kunnen werken als zelfstandige:

  • tijdens een periode van volledige loopbaanonderbreking. Je hebt echter slechts de eerste 12 maanden recht op cumulatie van een onderbrekingsuitkering met de inkomsten van je zelfstandige activiteit.

    
  • tijdens een periode van vermindering van de prestaties in het kader van de loopbaanonderbreking (1/2, 1/5 en 1/10) als zelfstandige in bijberoep, in zoverre dat dit bijberoep reeds uitgeoefend werd gedurende ten minste de twaalf maanden die het begin van de vermindering van de arbeidsprestaties voorafgaan.

  De cumulatie van een onderbrekingsuitkering met de uitoefening van een bijkomende zelfstandige activiteit is toegelaten gedurende een periode van maximum:

   

  Voorafgaand aan deze verloven moet je aan je werkgever meedelen wat de aard van je zelfstandige activiteit is. Die mag immers niet aan de basis liggen van een mogelijk belangenconflict.

 • Gevolgen

  Contractuelen

  • Recht op wedde: nee, enkel de eerste 12 maanden een onderbrekingsuitkering van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA)
  • Recht op weddeverhoging: neen
  • Vermindering jaarlijks vakantieverlof: ja

   

  Statutairen

  • Administratieve stand: dienstactiviteit
  • Recht op wedde: nee, enkel de eerste 12 maanden een onderbrekingsuitkering
  • Vermindering ziektekrediet: ja
  • Vermindering jaarlijks vakantieverlof: ja

Regelgeving

 • Koninklijk besluit van 19 november 1998

  Koninklijk besluit van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen Gecoördineerde versie
 • Koninklijk besluit van 18 juli 2019

  Koninklijk besluit van 18 juli 2019 betreffende de cumulatie van onderbrekingsuitkeringen en de uitoefening van een bijkomende zelfstandige activiteit in geval van vermindering van...