Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Regelgeving

Wet van 14 december 2000

Wet van 14 december 2000 tot vaststelling van sommige aspecten van de organisatie van de arbeidstijd in de openbare sector Gecoördineerde versie (Justel)

Nieuws

 • Mult-eMediatt: de nieuwe naam voor eMediatt

  25 juni 2024
  eMediAtt verandert zijn naam en wordt Mult-eMediatt. Vanaf nu kan de arts het attest niet alleen naar Medex versturen, maar ook naar andere bestemmelingen (mutualiteit…).
  • Werken bij de overheid

Publicaties

Regelgeving

 • Koninklijk besluit van 13 juli 2017

  Koninklijk besluit van 13 juli 2017 tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt Gecoördineerde versie
 • Wet van 14 december 2000

  Wet van 14 december 2000 tot vaststelling van sommige aspecten van de organisatie van de arbeidstijd in de openbare sector Gecoördineerde versie (Justel)