Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Regelgeving

Wet van 14 december 2000

Wet van 14 december 2000 tot vaststelling van sommige aspecten van de organisatie van de arbeidstijd in de openbare sector Gecoördineerde versie (Justel)

Nieuws

Publicaties

Regelgeving

  • Koninklijk besluit van 13 juli 2017

    Koninklijk besluit van 13 juli 2017 tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt Gecoördineerde versie
  • Wet van 14 december 2000

    Wet van 14 december 2000 tot vaststelling van sommige aspecten van de organisatie van de arbeidstijd in de openbare sector Gecoördineerde versie (Justel)