Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Regelgeving

Wet van 14 december 2000

Wet van 14 december 2000 tot vaststelling van sommige aspecten van de organisatie van de arbeidstijd in de openbare sector Gecoördineerde versie (Justel)

Regelgeving

  • Koninklijk besluit van 13 juli 2017

    Koninklijk besluit van 13 juli 2017 tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt Gecoördineerde versie
  • Wet van 14 december 2000

    Wet van 14 december 2000 tot vaststelling van sommige aspecten van de organisatie van de arbeidstijd in de openbare sector Gecoördineerde versie (Justel)