Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
  • Contractuelen
  • Stagiairs
  • Statutairen
  • Mandaathouders

Inhoudstafel

Verschillende vormen van loopbaanonderbreking zijn mogelijk, al dan niet om tegemoet te komen aan specifieke omstandigheden in je privéleven, bijvoorbeeld om tijd met je kinderen door te brengen, of om voor een naaste te zorgen.

Daarnaast zijn er enkele andere mogelijkheden om je carrière tijdelijk of permanent op een lager pitje te zetten. Je kan bijvoorbeeld kiezen voor een vierdagenweek of, als je pensioen in zicht komt, deeltijds werken vanaf 55 of 50. Om persoonlijke redenen kan je ook je prestaties verminderen of langdurig afwezig zijn.

 

Mogelijkheden mandaathouders

Geen recht op de gewone voltijdse en deeltijdse loopbaanonderbreking, wel recht op de thematische vormen.

Thematische loopbaanonderbrekingen 

Mogelijkheden voor statutairen, stagiairs en contractuelen

Contractuelen

Algemeen

Thematische loopbaanonderbrekingen

Oudere personeelsleden

 

Stagiairs

Algemeen

geen recht

Thematische loopbaanonderbrekingen

Oudere personeelsleden

  • geen recht

 

Statutairen

Algemeen

Thematische loopbaanonderbrekingen

Oudere personeelsleden