Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
 • Contractuelen
 • Stagiairs
 • Statutairen
 • Mandaathouders

Inhoudstafel

Werktijd

De arbeids- en rusttijden van de federale personeelsleden zijn bepaald door de wet van 14 december 2000.

In deze wet staat dat:

 • de dagelijkse grens van de arbeidstijd maximaal 11 uur is
 • de wekelijkse grens van de arbeidstijd 50 uur is
 • over een periode van 4 maanden het gemiddelde van 38 uur per week moet worden gerespecteerd
 • in elke periode van 24 uur, tussen de beëindiging en de hervatting van het werk, je recht hebt op een minimale rustperiode van 11 opeenvolgende uren.

   

Voor wie? Specifieke afwijkingen.

In de wet van 14 december 2000 zijn er specifieke afwijkingen die verband houden met de aard van het werk als:

 • je een leidinggevende functie uitoefent
 • je inspectie- of controleopdrachten uitvoert
 • je instaat voor de burgerlijke, openbare of militaire veiligheid
 • je in een penitentiaire instelling werkt of in een culturele of toeristische instelling.

De andere bepalingen over werktijd (bijvoorbeeld stam- en glijtijden, prikken,…) worden via arbeidsreglement bepaald en kunnen verschillen per federale dienst. Raadpleeg hiervoor je personeelsdienst of je stafdienst P&O

Regelgeving

Wet van 14 december 2000

Wet van 14 december 2000 tot vaststelling van sommige aspecten van de organisatie van de arbeidstijd in de openbare sector Gecoördineerde versie (Justel)