Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Re-integratie na ziekte of arbeidsongeschiktheid

Als je ziek was of afwezig door een ongeval, kan je om geleidelijk het werk te vervatten, onder bepaalde voorwaarden gebruik maken van verminderde prestaties (statutairen, stagiairs), progressieve werkhervatting (contractuelen) of een reintegratietraject (na arbeidsongeschiktheid).